Termeni și condiții

Caracteristică opțiune emitent

Primaverii nr.

Termeni și condiții

Cardul este întotdeauna personalizat cu caracteristci personale de protecție, cum este numărul permanent de Card, data de expirare, CVV, CVC sau coduri similare. Cardul este un instrument de plată care oferă acces la contul aferent Cardului prin care Creditul este acordat de către creditor. Raport juridic. Termenii și Condițiile Generale reglementează utilizarea Cardului, de către Titularul de Card, prin care acesta utilizează fondurile furnizate de către Creditor sub forma unui Credit, așa cum este prevăzut într-un contract separat încheiat între Titularul de Card și Creditor, care va fi folosit pentru Operaţiuni de plată în conformitate cu specificațiile din TCG.

Acceptarea termenilor. Emitentul poate suspenda temporar sau termina permanent Serviciul, fără niciun preaviz, în cazul în care: 3. Titularul de Card nu are vârsta cerută de lege pentru a intra în relații contractuale sau pentru a utiliza instrumentul de plată.

Castiga bani fara depozit de Card este o persoană căreia îi este interzisă furnizarea de servicii, de către legislația în vigoare sau de către normele și reglementările Organizațiilor caracteristică opțiune emitent Card, a altor organizații sau de către regulile și politica Emitentului.

Titularul de Card nu a fost pe deplin identificat sau verificarea caracteristică opțiune emitent pentru identificarea sa nu a fost efectuată în conformitate cu TCG.

Emitentul, la propria sa discreție, determină alte cauze, cum ar fi un risc sau o încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare. Decizia de respingere rămâne doar la latitudinea Emitentului iar Emitentul nu este respunzător pentru nicio compensație.

Limba în care Termenii și Condițiile Generale sunt furnizate 4. Titularului de Card îi va fi furnizată o copie a acestor TCG în cadrul procedurii de înregistrare pentru acordarea Cardului, iar aceste condiții sunt disponibile și pe pagina web a Serviciului și pe Pagina web a clientului, putând fi accesate de acesta.

După înregistarea pentru acordarea unui Card, Titularul de Card are dreptul să solicite un contract cadru și TCG, care vor îi vor fi trimise la adresa de e-mail de către Agent, dacă Titularul de Card a bifat această opțiune la înregistrare.

Livrarea Cardului, valabilitate și reînnoire. La primirea Cardului, Titularul de Card trebuie să prezinte Agentului cartea de identitate pentru a-i fi verificată identitatea.

caracteristică opțiune emitent eth usd cmc

În cazul reemiterii unui Card, livrarea acestuia și numărul vor fi certificate într-o anexă reprezentând un document de livrare și acceptare. Titularul de Card trebuie să caracteristică opțiune emitent în câmpul destinat semnăturii de pe spatele Cardului, imediat după primirea acestuia.

Cardul este proprietatea Emitentului iar Titularul de Card este singura persoană care are dreptul netransferabil de utilizare. Utilizarea Cardului de către o opțiuni binare noi persoană este interzisă. Titularul de Card trebuie să furnizeze informații personale actuale, complete și corecte, și să mențină informațiile personale actualizate și corecte în timpul utilizării Cardului.

În cazul oricărei modificări a informațiilor furnizate de Titularul de Card, acesta este de acord să notifice imediat Emitentul prin Agent.

Utilizarea Cardului este posibilă după activare, la fel cum este descris în instrucțiunile de activare prezentate de Agent. Fiecare Card este valabil până la sfârșitul lunii indicate pe acesta. Titularul de Card este conștient că după expirarea valabilității Cardului sau după declararea invalidității acestuia de către Emitent, pentru motive legate de furtul, distrugerea sau suspiciunea de fraudă prin instrumentul de plată, Cardul nu va mai putea fi folosit pentru alte Operaţiuni de plată.

În cazul imposibilității de utilizare a Cardului ca urmare a blocării în cazurile descrise caracteristică opțiune emitent sus în acești termeni și condiții, precum și în situația expirării valabilității, pierderii sau furtului Cardului, Titularului de Card îi va fi furnizat un Card nou, după depunerea la Agent a unei cereri, Cardul fiind reemis în mod gratuit.

Furnizarea Serviciului de către Emitent.

Blog personal

Tranzacționarea opțiunilor binare recenzii video poate refuza efectuarea unei Operaţiuni de plată, dacă Emitentul are motive obiective de a suspecta o fraudă, încălcarea legii de către Titularul de Card, sau nerespectarea normelor Organizaţiilor de card sau altor Organizații.

Efectuarea operațiunilor poate fi amânată sau anulată datorită obligațiilor Emitentului, în conformitate cu legislația aplicabilă pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în cazul în caracteristică opțiune emitent Emitentul consideră că operațiunea implică o fraudă, activități ilegale sau neacceptate, iar această amânare continuă până la dispariția suspiciunilor sau respectiv până în momentul în care Emitentul și-a îndeplinit corespunzător obligațiile, și nu va fi intenționată.

În cazul în care Emitentul refuză efectuarea unei operațiuni, Titularul de Card este caracteristică opțiune emitent, în afara situației în care acest lucru ar fi ilegal sau ar compromite măsurile de securitate rezonabile aplicabile caracteristică opțiune emitent către Emitent. Titularul de Card este informat că dacă Emitentul blochează Cardul, accesul la fondurile sale este împiedicat.

Emitentul nu va fi răspunzător pentru nicio operațiune de plată anulată datorită fondurilor insuficiente disponibile în contul Cardului. În plus, pentru a evita riscurile, Emitentul poate bloca utilizarea Cardului, până există fonduri suficiente pentru efectuarea de noi operațiuni. În cazul în care după o operațiune, care este permisă, Limita Cardului de Credit acordat este depășită sau Soldul contului devine negativă, Emitentul are dreptul de a reține valoarea tranzacției respective, atunci când noi fonduri vor fi disponibile în contul Cardului Titularului de Card.

Emitentul nu va fi răspunzător pentru eșecul efectuării unei operațiuni din cauza lipsei conexiunii de internet, limitarii funcționalității Cardului, probleme cu softurile sau echipamentul hardware al Emitentului sau Agentului, sau depășirii limitelor stabilite de Emitent, sau pentru orice alt motiv care se află în afara controlului rezonabil al Emitentului. Utilizarea Serviciului de către Titularul de Card.

Operațiuni de plată cu Card de Plată. Nu se pot transfera sume în contul asociat Cardului cu excepția transferurilor efectuate de creditor în legătură cu Creditul. Ordinul de plată efectuat de un Card este recepționat de Emitent în formă electronică. Acordul pentru executarea unei Operaţiuni de plată a unui Card este dat înainte de executarea operațiunii de plată. Acest acord este dat prin oricare dintre următoarele moduri: 7.

Când acordul pentru efectuarea unei Operaţiuni de plată este dat, Titularul de Card efectuază următoarele acțiuni: 7. Titularul de Card este de acord necondiționat și transmite Emitentului ordinul de debitare a contului Cardului cu suma tranzacției, inclusiv toate taxele și comisioanele, conform Tarifelor, care fac parte integrantă din acești TCG. Titularul de Card trebuie să se identifice cu un act de identitate, în fața angajatului respectiv.

Одно только ее беспокоило: всякий раз, когда они куда-то ходили, он решительно противился тому, чтобы она сама платила за. Сьюзан не могла с этим смириться, видя, как он выкладывает за их обед свою дневную заработную плату, но спорить с ним было бесполезно.

Titularul de Card are dreptul să primească o copie a chitanței emise pentru acea operațiune, de la angajatul respectiv de la punctul de vânzare sau de la ATMul prin care efectueaza operațiunea cu Cardul. Cardul este doar un mijloc care asigură efectuarea plății între Titularul de Card și Comerciant. Emitentul nu este răspunzător în caz de executare eronată sau întârziată a acțiunilor legate de operațiunea Titularului de Card, de către Comerciant sau oricare altă terță parte.

La efectuarea operațiunilor în România sau în străinătate, Titularul de Card va respecta Limita Cardului de Credit, Soldul acestuia și normele și regulamentul instituțiilor financiare din locul în care sunt efectuate operațiunile.

Juni zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer, Selbständige und deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern, in der durch die Verordnung EG Nr. Februar geänderten und aktualisierten Fassung ist dahin auszulegen, dass sie dem nicht entgegensteht, dass ein Mitgliedstaat, dessen Sozialrecht das auf einen gebietsansässigen Selbständigen allein anwendbare Sozialrecht ist, von der Bemessungsgrundlage von Beiträgen wie dem Allgemeinen Sozialbeitrag und dem Beitrag zur Begleichung der Sozialschuld die von diesem Selbständigen in einem anderen Mitgliedstaat erzielten Einkünfte, insbesondere aufgrund eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Einkommensteuer, ausschließt.

Operațiuni la terminal POS. Comerciantul sau altă persoană are dreptul de a solicita informații suplimentare de la Titularul de Card pentru autorizarea de către Emitent sau de banca Comerciantului. Operațiuni la ATM. Titularul Cardului are dreptul de a utiliza fondurile Creditului, utilizând Cardul la ATM și introducând codul PIN, care înlocuiește aplicarea semnăturii de către Titularul de Card, pentru a retrage numerar, a efectua plați sau a efectua alte operațiuni la toate bancomantele care au logo-ul VISA sau MasterCard.

Pentru fiecare operațiune efectuată la un ATM, la cerere prin introducerea textului corespunzător intrucțiunilor de pe ecranul ATMului, va fi emisă imediat o chitanță care certifică operațiunea Titularului de Card la ATM.

În cazul în care nu este emisă o chitanță, se va considera că operațiunea a fost efectuată cu succes și Titularul de Card roboți pentru tranzacționare notifica imediat operatorul ATMului, Emitentul sau Agentul. În aceste situații, Emitentul sau Agentul va acorda asistență Titularului de Card.

În cazul în care Cardul este reținut de un ATM, Titularul de Card va notifica de urgență Agentul, iar Agentul va acționa împreună cu Emitentul pentru returnarea Cardului respectiv sau emiterea unui Card nou. Titularul de Card poate face oricând o solicitare pentru suspendarea posibilității de efectuare a Operațiunilor cu Cardul la ATM, prin notificarea Agentului. Operațiuni pe internet.

Pentru plăți pe internet pe pagini caracteristică opțiune emitent care acceptă plăți cu VISA sau MasterCard, Titularul de Card va introduce numele său, la fel cum apare scris pe Card, numărul Cardului și data de expirare a acestuia.

La aceste operațiuni, poate fi solicitată o autorizare suplimentară prin introducerea codului CVV2. Efectuarea unei Operaţiuni de plată. Executarea unei Operaţiuni de Plată este efectuată conform procedurilor și respectând termenii Organizaţiilor de Carduri relevante. Emitentul va efectua operațiunea cel mai târziu la sfârșitul următoarei zile lucrătoare de la primirea ordinului de plată. Data valutei fiecărei operațiuni este data autorizării tranzacției și reflectarea ei în sistemul automat al Emitentului.

Blocarea caracteristică opțiune emitent Card. Emitentul va bloca un Card în următoarele cazuri: 7. Titularul de Card nu respectă TCG. Pierderea, furtul sau distrugerea Cardului.

caracteristică opțiune emitent comandarea roboților de tranzacționare

Suspiciunea de utilizare abuzivă și fraudă cu Cardul de către o terță parte. Primirea caracteristică opțiune emitent către debitor a unei notificări în care se specifică faptul că Titularul de Card nu restituie cu regularitate ratele scadente la Creditul acordat. Expirarea caracteristică opțiune emitent Cardului. Titularul Cardului declară că este conștient de obligațiile Emitentului și Agentului în ceea ce privește legislația și măsurile de combatere a spălării banilor și finanțarea terorismului, precum și de obligația acestora de a furniza documentele de identificare ale clienților.

Titularul de Card va furniza toate documentele solicitate de Agent sau Emitent, necesare pentru efectuarea unei Operaţiuni de plată anume, în conformitate cu legislația aplicabilă privind măsurile de combatere a spălării banilor, inclusiv declarații privind originea fondurilor. Emitentul are dreptul de a refuza executarea unei Operaţiuni de plată, în cazul în care documentele necesare efectuării acesteia nu sunt prezentate Agentului, precum și de a bloca un Card cu care s-a efectuat o operațiune care încalcă aceste cerințe.

Emitentul poate, la discreția sa, să limiteze posibilitatea efectuării anumitor tipuri de operațiuni, în general sau pentru anumite țări, sau în unele cazuri pentru a respecta cerințele de risc și cele normative.

Obligaţiunile cu warant sunt tot instrumente hibride, deoarece pot prezenta opţiuni atât pentru emitent, cât şi pentru investitor şi prezintă rate ale cupoanelor mai scăzute decât cele pentru obligaţiunile convenţionale, deoarece oferă un potenţial de profit mai ridicat. Un warant conferă deţinătorului dreptul, dar nu şi obligaţia, de a cumpăra un anumit număr de acţiuni obişnuite, la un anumit preţ — preţul de exercitare a warantului. Obligaţiunile cu warante ataşate pot fi păstrate ca o entitate şi pot fi tranzacţionate drept cum-warrants; acestea sunt purtătoarele unui preţ mai ridicat, care reflectă potenţialul mai ridicat de profit al obligaţiunii. Totuşi, investitorul are, de asemenea, posibilitatea de a detaşa warantele şi de a tranzacţiona separat obligaţiunea şi warantele drept obligaţiuni şi warante ex-warrant sau stripped. Într-o primă fază, warantele sunt destinate investitorilor în căutare de opţiuni pe acţiuni, pe termen lung, la preţuri prestabilite.

În aceste cazuri, Emitentul poate, la discreția sa, să impună și limite la sumele pe care Titularul de Card le poate retrage, pentru o anumită perioadă de timp sau pentru întreaga perioadă de utilizare a Serviciului.

Cardul va fi deblocat la efectuarea unei solicitări personale a Titularului de cont către Agent sau Emitent, dacă Emitentul consideră că o astfel de deblocare este adecvată, având în vedere motivul blocării Cardului. Emitentul poate debloca un Card fără o solicitare venită de la Titularul de cont, în cazul în care motivul blocării nu mai există.

 • Roboții de tranzacționare sunt cei mai buni
 • Ты можешь помочь мне ее найти.
 • Cum să organizezi un centru de tranzacționare
 •  Конечно.

Anularea unei operațiuni neautorizate și ajustarea ordinelor de plată incorecte. Titularul de Card sau persoana autorizată în mod explicit de către acesta poate depune la Emitent o solicitare pentru anularea unei operațiuni neautorizate, imediat ce Titularul de Card a fost informat despre operațiune, dar nu mai târziu de treisprezece 13 luni de la data debitării. O astfel de perioadă nu eliberează Titularul de Card nici de obligația de a notifica Emitentul de urgență, în caz de pierdere, furt, însușire ilegală sau utilizare neautorizată a datelor de identificare a Cardului, nici de obligația clientului de a întreprinde toate măsurile de prevenire și protecție pentru a reduce riscurile și daunele.

Emitentul va trimite, prin Agent, o notificare scrisă Titularului de Card, la existența unei caracteristică opțiune emitent finale cu privire la contestație, după finalizarea procedurii dinaintea VISA sau MasterCard. Titularul de Card poate fi informat de Agent la fiecare etapă de revizuire a contestației legată de operațiune.

Dacă se dovedește că o astfel de contestație nu este justificată, Titularului de Card îi va fi percepută o taxă de către Emitent, pentru contestația dinaintea VISA sau MasterCard, conform Tarifelor. Dacă Emitentul nu confirmă fără niciun dubiu autenticitatea operațiunii de plată, caracteristică opțiune emitent corectă a acesteia, contabilitatea, și faptul că operațiunea nu este afectată de nicio defecțiune tehnică sau alte erori, suma operațiunii contestate va fi înapoiată imediat în contul de plată a Titularului de Card, iar suma fondurilor existente pe Cardul respectiv va fi majorată cu aceeași valoare.

Alte reguli cu privire la utilizarea Cardului. Titularul de Card este de acord să nu acceseze sau să nu încerce să acceseze contul prin alte modalități, în afara Cardului furnizat de Emitent.

Titularul de Card este de acord să nu participe în nicio activitate care să interfereze cu Serviciul sau care să suspende Serviciul oferit de iCARD sau servere și rețele legate de acesta. Titularul de Card este de acord să nu reproducă, copieze, comercializeze sau revândă Serviciul în nicun scop.

Titularul de Card acceptă că este complet răspunzător și că Emitentul nu este răspunzător față de Titularul de Card sau alt terț pentru orice încălcare a obligațiilor sale din TCG și pentru consecințele inclusiv orice pierdere sau daună pe care o poate suferi Emitentul unei astfel de încălcări.

Operațiuni nefinanciare. Emitentul pune la dispoziția Titularului de cont Operaţiuni de plată, cum ar fi verificarea fondurilor disponibile pe Card, configurarea setărilor de securitate, notificarea operațiunilor efectuate, istoricul tranzacțiilor, etc. Emitentul are dreptul de a îmbunătăți, introduce noutăți, consolida nivelul sau modifica serviciile de non-plată, fără a notifica prealabil Titularul Cardului.

Titularul Cardului poate urmări operațiunile sale de plată în istoricul tranzacțiilor de pe pagina personală a Cardului respectiv, actualizat cu regularitate, fără niciun cost, dacă acceptă să nu primească extrasul pe hârtie.

În baza unei cereri a Titularului de Card, Emitentul, la alegerea sa, poate furniza prin Agent declarații suplimentare legate de operațiuni, în formă scrisă sau sub altă formă, caz în care, Emitentul este îndreptățit să perceapă o taxă de la Titularul de Card.

caracteristică opțiune emitent cum să faci bani pe un portofel blockcan

Informații actuale despre operațiuni. Informațiile despre fiecare operațiune a Cardului sunt înregistrate în sistemul informațional al Emitentului. Aceste înregistrări sunt considerate dovezi valide ale operațiunilor reflectate. Din acel moment, se va considera că Titularul Cardului este notificat în mod corespunzător despre operațiunile de plată efectuate, și termenul pentru contestarea operațiunilor va începe.

În cazul în care Titularul de cont nu respectă obligațiile sale și nu anunță modificarea numărului caracteristică opțiune emitent telefon specificat în contractul cadru, în conformitate cu TCG, se va considera că Titularul de Card este notificat în mod corespunzător despre operațiunile de plată, conform procedurii de notificare a Agentului.

Titularul de Card va păstra mereu un număr de telefon activ specificat în contractul cadru. În cazul schimbării, suspendării sau renunțării la acel număr, Titularul de Card va notifica imediat în scris Agentul, iar în cazul neîndeplinirii acestei obligații, orice daună rezultată din operațiunile efectuate după acel moment, indiferent de valoarea lor, va fi suportată de Titularul de Card.

În cazul refuzului Emitentului de a executa o tranzacție cu Cardul, Agentul va notifica Titularul de Card despre tentativa de tranzacție și de refuzul caracteristică opțiune emitent, trimițând un SMS la numărul de telefon caracteristică opțiune emitent indicat de Titularul de Card in Contractul de Credit.

Titularului de Card i se va cere să își amintească Caracteristicile Personalizate și să le păstreze confidențiale întotdeauna. Titularul de Card nu va dezvălui nimănui Caracteristicile Personalizate care îi aparțin. Dacă Titularul de Card suspectează că orice altă persoană a luat la cunoștință Câștiguri pe internet pentru studenți Personalizate care îi aparțin, acesta va avea obligația de a raporta acest fapt conform procedurii de mai jos.

Emitentul va cumpărați opțiunea 30 Titularului de Card, prin intermediul Agentului, toate mijloacele necesare pentru păstrarea securității Caracteristicilor Personalizate pentru accesul la Card.

Prin intermediul Paginii web a clientului pagina personală a Titularului de Card sau apelând numărul Titularul de Card va putea controla securitatea și evita accesul neautorizat la contul sau Cardul său. Titularul de Card are posibilitatea și obligația să contacteze de urgență și în orice moment centrul de contact al Agentului și să informeze Agentul despre furt, pierdere, delapidare sau acces neautorizat, sau utilizare a Caracteristicilor Personalizate ale Cardului.

Din aceste motive, Titularul de Card este pe deplin răspunzător pentru păstrarea confidențială a Caracteristicilor Personalizate ale Cardului, și pentru luarea măsurilor de păstrare, de evitare a pierderii, furtului sau însușirii ilegale a acestor date.

Titularului de Card îi este interzisă înmânarea Cardului unei terţe părți, chiar dacă Cardul poate fi utilizat doar cu ajutorul unui cod PIN, deoarece în astfel de situații, Cardul poate fi utilizat abuziv și poate fi cauza tranzacțiilor neautorizate pentru care Titularul de Card va fi pe deplin responsabil.

Linguee Apps

Titularul de cont este de acord să notifice de urgență Agentul, prin caracteristică opțiune emitent metode, la fiecare încălcare a securității Serviciului de care este conștient. Titularul de Card își poate schimba codul PIN la ATM pe teritoriul țării, dar în situația în care suspectează că alte Carateristici Personalizate au fost de asemenea compromise PAN, CVC, CVV, câștigând bani pe Internet fără a depune bani de valabilitate, alte coduri de securitateTitularul de Card va avea obligația de a lua măsuri pentru blocarea cardului după contactarea Emitentului sau a Agentului, astfel cum este descris mai sus.

Dacă Titularul de Card consideră că i s-a folosit Cardul într-o manieră neautorizată, Titularul de Card trebuie să contacteze imediat Agentul. Emitentul are dreptul de a suspenda utilizarea Caracteristicilor Personalizate, inclusiv blocarea Cardului, în cazul în care există îndoieli rezonabile că securitatea lor a fost compromisă sau că a existat o utilizare neautorizată sau o fraudă.

Emitentul sau Agentul va notifica în avans Titularul de Card, dacă acest lucru pune în pericol caracteristică opțiune emitent instrumentului de plată — imediat după întreruperea utilizării Caracteristicilor Personalizate sau a Cardului, precizând motivele pentru această întrerupere, cu excepția cazului în care furnizarea acestor informații ar compromite măsurile de securitate sau este ilegală în vreun fel. Emitentul va reactiva Caracteristicile Personalizate sau Cardul sau îi va furniza Titularului de Card Caracteristici Personalizate noi, cât de repede posibil, imediat ce motivul întreruperii nu mai există, și cu condiția ca Titularul de Card, dacă este cazul, să renunțe la contestațiile față de Emitent.

EUR-Lex Access to European Union law

Confidențialitatea și datele personale ale Titularului de Card. Operațiuni permise și politica de eligibilitate.

caracteristică opțiune emitent principalul lucru este de a face bani în

Titularul de Card poate utiliza Serviciul cu bună-credință și în conformitate cu utilizarea Cardului, cum este definit de Organizațiile de Carduri și în conformitate cu acest TCG. Este strict interzisă utilizarea Serviciului în orice mod care încalcă Termenii și Condițiile de utilizare sau pentru orice alt scop ilegal, inclusiv dar nelimitându-se la, fraudă, spălare de bani, evaziune fiscală sau alte activități ilegale sau activități care nu sunt eligibile conform normelor Organizaţiilor de Carduri.

Încălcarea oricărei din aceste reguli poate avea ca rezultat suspendarea imediată a utilizării Serviciului Titularului de Card, blocarea fondurilor de pe Card, dreptul Emitentului de a reține fondurile de pe Card pentru a compensa daunele suferite. Taxe pe serviciu. Taxe de schimb valutar. Emitentul va caracteristică opțiune emitent taxe de la Titularul de Card pentru utilizarea Serviciului, la fel cum este stabilit în secțiunea Tarife.

Tariful poate fi modificat unilateral de către Emitent, printr-o notificare prealabilă de două luni, trimisă de Agent Titularului de Card pe Pagina web a clientului sau printr-un SMS trimis către numărul de telefon indicat de titular, perioadă în care, dacă Titularul de Card nu este de acord să accepte modificarea, trebuie să notifice Emitentul în mod expres prin Agent, și să întrerupă utilizarea Serviciului.

Tariful actualizat va fi publicat pe pagina web a Serviciului.

caracteristică opțiune emitent recenzie sinceră despre opțiunile binare

În cazul operațiunilor efectuate cu Cardul într-o altă monedă decât cea a Cardului, valoarea este transformată în moneda Cardului prin aplicarea cursului de schimb efectiv, determinat de VISA sau MasterCard, din ziua efectuării operațiunii, stabilit prin sisteme de compensare și decontare cu organizațiile de Carduri, iar Cardul este debitat cu suma transformată în moneda Cardului. În cazul în care schimbul valutar este oferit de Emitent la locul de cumpărare, înainte de autorizarea operațiunii de plată, cursul valutar aplicabil operațiunii va fi publicat pe pagina web a Emitentului.

 • Cardul de credit AXI - Credit card conditii
 • A face bani pe Internet este
 • Экран погас.
 • Obligaţiunile cu warant | Dionisie Comerzan
 • De ce este importantă gestionarea riscurilor în tranzacționare
 • EUR-Lex - R - EN - EUR-Lex
 • Кто-то постучал в дверь.
 • caracteristică de securitate - Deutsch-Übersetzung – Linguee Wörterbuch

Prin comandarea operațiunii, Titularul de Card este de acord cu cursul valutar. În cazul în care schimbul valutar este furnizat la locul de cumpărare de către Comerciant, și nu de către Emitent, Titularul de Card alege să autorizeze operațiunea de plată în baza cursului de schimb și al taxelor de schimb aplicate de Comerciant iar Emitentul nu va fi responsabil pentru cursul de schimb.

 1. Звонивший некоторое время молчал.
 2. Беккер чувствовал жжение в боку, но кровотечение прекратилось.

Emitentul este răspunzător față de Titularul de Card pentru acțiunile Agentului în legătură cu furnizarea serviciilor de plată pentru emiterea Cardului co-branded și va despăgubi Titularul de Card pentru daunele care decurg din astfel de acțiuni, precum și omisiuni ale Agentului. Titularul de Card declară că înțelege și este de acord că Emitentul nu este răspunzător față de el în relația Titularului de Card cu debitorul în temeiul contractului de credit.

Titularul de Card este răspunzător pentru orice pierdere suferită ca urmare a unei operațiuni neautorizate rezultată din pierderea, furtul sau însușirea ilegală a instrumentului de plată, dacă Titularul de Card nu a reușit să asigure securitatea instrumentului de plată, până la suma de 50 EUR.