Creșterea și investițiile pe internet

Conținutul

USAID colaborează cu sectoarele public şi privat din Republica Moldova, pentru a obţine o creştere economică pe scară largă, a reduce săsrăcia şi a consolida economia de piaţă.

USAID conlucrează cu clusterele şi asociaţiile industriale, pentru a majora eficienţa industriilor-cheie şi a spori competitivitatea sectorului privat şi a pieţelor regionale.

USAID lucrează asupra eficientizării competitivităţii în domeniul agriculturii de valoare înaltă, astfel abordînd problema constrîngerilor în lanţul de valori al fructelor şi legumelor la nivel de piaţă, producere şi politici. Semnale de opțiuni binare euro, de asemenea, instituţionalizează procesul de îmbunătăţire şi reformare continuă  a mediului de afaceri, implementînd reforme semnificative în sectoarele de o importanţă majoră pentru comunitatea de afaceri.

creșterea și investițiile pe internet

Perioada: octombrie — septembrie Proiectul de Competitivitate în Moldova PCM susține eforturile Moldovei de creșterea și investițiile pe internet a unei economii puternice, diversificate și orientate spre export, prin îmbunătățirea competitivității și eficienței ramurilor principale ale industriei moldoveneşti.

PCM se axează pe: Tehnologia Informației și Comunicațiilor TICgrupată cu servicii de creație și ingineria de precizie; producția și exportul de vin grupate cu sectorul turismului; și industria ușoară sectorul de textile și îmbrăcăminte grupat cu sectorul de încălțăminte.

creșterea și investițiile pe internet

Proiectul susține aceste ramuri ale industriei, astfel încât acestea să ajungă la un nivel de maturitate care să promoveze îmbunătățirea durabilă a competitivităţii acestor sectoare și să ofere locuri de muncă bine plătite și dorite — contribuind prin aceasta la creșterea veniturilor, reducerea sărăciei și reducerea emigrării. Intervențiile PCM vor contribui la creșterea productivității, îmbunătățirea calității produselor, extinderea legăturilor de piață și îmbunătățirea mediului de stimulare a ramurilor vizate ale industriei.

Proiectul se va concentra pe îmbunătățirea calității produselor și serviciilor moldovenești, pentru a-i permite sectorului privat din Moldova să concureze pe piața UE şi pe alte pieţe cu o valoare adăugată mai mare.

Share This Page

Creșterea competenţelor tehnice ale forței de muncă va înlesni eforturile ramurilor vizate de extindere și dezvoltare creșterea și investițiile pe internet investițiilor noi. Creșterea disponibilității creditelor va îmbunătăți competitivitatea sectorului privat și va promova oportunitățile economice.

  1. Aceste eforturi ar trebui sprijinite printr-un plan strategic pentru logistică ca factor de creștere și competitivitateelaborat de Comisie.
  2. Bruxelles, 1.
  3.  Именно .
  4. Стеклянный графин на верхней полке угрожающе подпрыгнул и звонко опустился на место.

Prin intermediul acestei garanții, USAID Moldova are drept scop majorarea volumului de credite acordate firmelor TI pentru investițiile de capital și investițiile pe termen lung, și sprijinirea acordării împrumuturilor profesioniștilor din domeniul TI pentru credite ipotecare și finanțarea activelor pe termen lung.

Acest lucru va îmbunătăți calitatea vieții și va oferi un sprijin continuu pentru investițiile angajate în țară de exemplu, achiziționarea unei locuințereducând, astfel, emigrarea forței de muncă calificată a sectorului TIC.

Obiectivul acestei facilităţi de garantare este de a îmbunătăți eficiența operațională a întreprinderilor mici și mijlocii din Moldova, pentru a consolida viabilitatea comercială și creșterea durabilă a acestora, astfel contribuind la crearea locurilor de muncă și îmbunătățirea nivelului de trai.

Cum vor sărbători românii Crăciunul și Revelionul în anul pandemiei. Anunțul lui Raed Arafat "Țărăncuță cu fuior" a lui Grigorescu s-a vândut cu A fost cea mai valoroasă tranzacție Grigorescu din ultimul an și jumătate.

De asemenea, Proiectul va contribui la eficientizarea consumului de energie și  minimizarea costurilor pentru energia electrică, asigurând, astfel, un nivel de trai mai ridicat. Proiectul va fi implementat în colaborare cu sectoarele privat și public, aplicând modelul Alianței Globale pentru Dezvoltare GDA. Alianțele Globale pentru Dezvoltare sunt un model al USAID folosit în premieră pentru parteneriatele public-private și pot contribui la îmbunătățirea condițiilor sociale și economice în țările în curs de dezvoltare, aprofundând impactul USAID asupra dezvoltării.

Acordul cu ATIC a fost semnat la 25 august Perioada proiectului este de 36 luni. În această perioadă proiectul va: 1 sprijini crearea şi dotarea Centrului cu echipamentele necesare; 2 va sprijini crearea unui plan de activitate care va integra conținutul educațional relevant în domeniul IT şi activitățile de antreprenoriat; 3 instrui și pregăti personalul calificat; și 4 va iniția și extinde activitățile educaționale, de formare și de dezvoltare a antreprenoriatului.

De la întemeierea sa, fondul a investit ,4 milioane dolari SUA în peste companii din regiune, în care activează circa 25 de angajaţi, și a instruit sute de manageri locali.

creșterea și investițiile pe internet

Domeniile de interes au inclus: conducerea economică, dezvoltarea economică locală, investițiile sociale și promovarea exportului. Acest fapt va oferi ţărilor-beneficiare posibilitatea de a profita de experienţa de succes în tranziţia economică şi democratică a donatorilor emergenți. În cadrul proiectului, urmează să fie creat Registrul Vitivinicol armonizat deplin cu acquis-ul comunitar, care va permite trasabilitatea întregului proces de producere a vinului în Moldova și va contribui la deschiderea piețelor UE pentru vinificatorii moldoveni.

creșterea și investițiile pe internet

Proiectul va contribui la stabilizarea mediului legislativ în acest domeniu, fapt care va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru investițiile străine. În cele din urmă, proiectul va consolida capacitatea de aplicare și gestionare eficientă a Registrului Vitivinicol în conformitate cu acquis-ul comunitar al UE. Dezvoltarea Agriculturii Organice orientate spre Export în Moldova Implementator: ONG People in Need PIN Perioada: septembrie — septembrie Proiectul Dezvoltarea Agriculturii Organice orientate spre Export în Moldova își continuă activitatea și își extinde suportul pentru agricultura organică în Moldova, cu un accent deosebit pe următoarele domenii: pregătirea fermierilor moldoveni să exporte produse ecologice; dezvoltarea pieței locale de produse ecologice și crearea unui mediu favorabil; dezvoltarea serviciilor pentru o extindere durabilă în agricultura organică în Moldova; și avansarea durabilă a întregului sector și pregătirea unei strategii de ieșire pentru donatorii externi care oferă asistență acestui sector.

Share This Page.