Cum să găsiți și să adăugați citate în Google docs

Cum se citează opțiunile

Motivaţia alegerii temei: în ce privinţe este semnificativă, pertinentă, actuală. Obiectivele lucrării. O prezentare sintetică a cadrului teoretic din domeniu, prin care se dovedeşte stăpânirea bibliografiei folosirea surselor adecvate, citarea corectăcorelarea diferitelor teorii, analize, modele din sfera temei, evocarea unor studii de caz exemplare. Identificarea direcţiilor în care se încadrează lucrarea 3.

cum se citează opțiunile

Identificarea unor ipoteze de lucru sau a unei teme de cercetare restrânse. Opţiunile metodologice. Justificare şi explicare a metodelor de cercetare alese de exemplu interviu, analiză calitativă sau cantitativă de produs, etc. Corpusul de studiu aplicativ. Prezentarea şi justificarea pertinenţei corpusului      ales.

Pages pentru Mac: Adăugarea unei bibliografii într-un document Pages

Prezentarea etapelor metodologice; Pentru proiectele aplicative: 1. Prezentarea metodei de alcătuire a proiectului, în funcţie de cadrul teoretic identificat anterior. Explicarea paşilor prin care a fost elaborat proiectul. Identificarea obstacolelor întâmpinate şi a modalităţilor de depăşire a obstacolelor.

Tutorial stiluri de citare: APA #3 (citarea surselor online)

Rezultatele demersului de cercetare sau ale proiectului aplicativ sunt prezentate pe scurt şi sunt discutate, astfel: Pentru proiectele mici de cercetare: Validarea sau invalidarea ipotezelor de lucru. Explicarea motivelor din cauza cărora rezultatele cercetării diferă sau confirmă afirmaţiile literaturii de specialitate.

Pentru proiectele aplicative: Identificarea ariilor în care literatura de specialitate descrie în mod satisfăcător problemele întâmpinate de un profesionist şi soluţiile pe care le poate aplica.

Referințe bibliografice în articole online: De ce sunt necesare și cum le prezinți

Sugestii de îmbunătăţire a bazei teoretice existente. Dacă nu le-a atins, de ce s-a întâmplat acest lucru? Un eşec poate fi la fel de semnificativ ca o reuşită, dacă este bine explicat. Citarea corectă a surselor este o chestiune de etică şi legalitate. După copertă, urmează pagina de titlu care va conţine titlul complet al lucrării de diplomă.

Sumarul cuprinsul va fi aşezat întotdeauna imediat după pagina de titlu şi va conţine numele complet al capitolelor şi cum se citează opțiunile, bibliografia şi anexele cu pagina la care se găsesc acestea. Cu prima pagina a sumarului se începe numărătoarea paginilor.

cum se citează opțiunile

După sumar, va fi introdus un rezumat de o pagină al lucrării sau o introducere. Textul lucrării va îndeplini precizările formale de mai jos. În textul lucrării pot fi introduse grafice, tabele sau imagini cu condiţia cum se citează opțiunile ele să nu depăşească ca dimensiune o jumătate de pagină. Bibliografia se va aşeza la sfârşitul textului şi cuprinde, exhaustiv şi exclusiv textele la care se face referire în textul lucrării. Bibliografia va îndeplini precizările metodologice de mai jos.

După bibliografie, se vor introduce anexele în ordinea în care apar ele citate în lucrare. În redactarea lucrării se va folosi fontul Times New Roman sau un font echivalentcu corp 12, în aşa fel încât pagina va conţine aproximativ de semne fără spaţii. Distanţa dintre rânduri va fi, obligatoriu, de 1,5.

APA, MLA, Chicago-formatarea automată a bibliografiilor

Marginile paginii vor fi egale: 1,5 cm. Citarea şi bibliografia Sugestie Pot fi folosite şi alte sisteme de citare recunoscute internaţional A. În cazul unui autor citând alt autor, se vor folosi următoarele variante, urmând ca, la bibliografie, să apară numai informaţia despre cartea citită în cazul acesta, Scott, RichardInstituţii şi organizaţii, Iaşi, Polirom. În bibliografie, numele complet al autorului şi celelalte date relevante despre o sursă vor apărea, în ordine alfabetică şi în forma grafică indicată mai jos: 1.

Silverman, DavidInterpretarea datelor calitative: metode de analiză a comunicării, textului şi interacţiunii, Iaşi, Polirom. Carte fără autor - O plasaţi în bibliografie la litera cu care începe titlul lucrării. II, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică.

Cum se citează imagini în PowerPoint

Capitol într-o carte - Oferiţi detaliile capitolului mai întâi, apoi detaliile lucrării în care apare. Puneţi numele capitolului sau ale articolului între ghilimele. Principii de evaluare a lucrării de diplomă Evaluarea formei Prezentarea generală a lucrării este considerată  satisfăcătoare dacă ea conţine un minimum de 30 de pagini de text fără anexesau 15 pagini plus un produs de specialitate.

Punerea în pagină este corectă, îngrijită dacă textul este lizibil, fără greşeli dactilografice şi folosind semnele diacritice româneşti. Lizibilitatea textului este determinată de repartiţia coerentă, logică a paragrafelor.

Referințe bibliografice în articole online: De ce sunt necesare și cum le prezinți

Lucrarea este considerată ştiinţific redactată dacă are un aparat critic unitar şi coerent; dacă normele citării sunt respectate, dacă tabla de materii este completă, exactă, practică, dacă anexele sunt utile, adecvate conţinutului; dacă bibliografia finală este bine organizată, conform normelor şi evident dacă regulile de ortografie sunt respectate.

Contextul şi obiectivele lucrării sunt bine enunţate şi explicate. Lucrarea are o introducere şi o concluzie. Capitolele lucrării au un paragraf introductiv şi un paragraf final cu concluzii.

Titlul lucrării, titlurile capitolelor şi subcapitolelor reflectă adecvat conţinutul. Referinţele bibliografice sunt complete; au fost citate şi utilizate lucrările de referinţă în domeniu. Recursul la citate este justificat, pertinent, echilibrat. Există tranziţii logice între paragrafe, idei.

Noţiunile şi conceptele utilizate sunt definite şi corect folosite. Evaluarea conţinutului Lucrarea este o scriere academică, bazată pe consultarea creativă a unei bibliografii cum se citează opțiunile sau lucrări de specialitate.

Crearea unei bibliografii, a citatelor și a referințelor - Word

Chestiunile teoretice sunt bine expuse, clare. Există un studiu de caz care sau o aplicaţie specifică, ce susţine ideile expuse în partea teoretică a lucrării.

cum se citează opțiunile

Lucrarea nu este un colaj de informaţii luate din diverse surse, există un efort de integrare şi de interpretare proprie; discursul este unitar.