Introducere

Dacă raportul de independență financiară este mai mult decât norma

Conținutul

    Calificativul se acordă în baza constatărilor rezultate în urma inspecției de calitate și a proporției de realizare a obiectivelor inspecției stabilite în condițiile prezentelor norme, în urma evaluării activității auditorului financiar supus inspecției pentru asigurarea calității; Controalele tematice se finalizează prin încheierea unei Note de constatare; Inspecțiile la cerere se finalizează prin încheierea unei Note de inspecție.

    Solicitarea amânării inspecției trebuie să fie transmisă către CMCCCP în scris și să fie însoțită de documente care să facă dovada motivului amânării solicitate.

    dacă raportul de independență financiară este mai mult decât norma opțiuni de active financiare

    CMCCCP comunică de îndată auditorului financiar înștiințarea privind aprobarea cererii și perioada în care se va efectua inspecția pentru asigurarea calității. CMCCCP informează în termen de cinci zile lucrătoare auditorul financiar cu privire la respingerea cererii sale și menținerea perioadei stabilită în Programul de Inspecție pentru efectuarea inspecției pentru asigurarea calității, astfel cum a fost comunicată prin înștiințarea prevăzută la art.

    dacă raportul de independență financiară este mai mult decât norma binara auto încălzire