În opțiunea vânzătorului, ce este

Un mecanism simplu, acomodabil, nu presupune încheierea unei noi în opțiunea vânzătorului pentru a angrena transferul de proprietate, iar opțiunea de răscumpărare este exercitabilă chiar după executarea contractului inclusiv pentru contractele uno ictu.

CUVINTE-CHEIE drept potestativ, condiție rezolutorie, denunțare unilaterală, instrument de creditare, doi proprietari, termen de decădere, o singură vânzare, desființare retroactivă, pact de opțiune, dobândă  Mai deunăzi supusă oprobriului lumii juridice ori chiar interzisă, vânzarea cu opțiune1 de răscumpărare își reocupă astăzi locul printre instituțiile de drept civil grație legiferării exprese a acestei varietăți de vânzare în Noul Cod civil.

în opțiunea vânzătorului, ce este

Mai deunăzi supusă oprobriului lumii juridice ori chiar interzisă, vânzarea cu opțiune 1 de răscumpărare își reocupă astăzi locul printre instituțiile de drept civil grație legiferării exprese a acestei varietăți de vânzare în Noul Cod civil. Conform art. De ce a căpătat această varietate a contractului de vânzare stigmatul de care nu s-a disociat complet nici în prezent, deși a fost reîncadrată în canoanele legii?

Axa istorico-legislativă ar arăta astfel: inițial permisă prin Codul civil din 2legiuitorul interzice vânzarea cu opțiune de răscumpărare sancționând cu nulitatea absolută acest contract prin Legea contra cametei din În opțiunea vânzătorului la abrograre, această varietate a vânzării devenise rapid un instrument al răului social, un mod de practicare și încurajare a dobânzii cămătărești, prin care cei nu tocmai bine intenționați profitau de starea de nevoie a altora.

Ulterior abrogării acestei legi îninterdicția se menține, însă 16 ani mai târziu, încu prilejul următoarei abrogări, se pierde complet din textul legislativ. Astfel că, până la o reglementare expresă în Noul Cod civil, vânzarea cu opțiune de răscumpărare era cât se poate de posibilă prin în opțiunea vânzătorului principiului libertății contractuale, deși mulți profesioniști au evitat să-i recunoască existența în opțiunea vânzătorului au preferat-o imposibilă invocând un temei dispărut 3.

Desigur, va fi lovită de nulitate, ca orice convenție, dacă se demonstrează în condițiile dreptului comun existența unei cauze de nevalabilitate cel mai frecvent cauza ilicită sau imorală. Pe fundalul acestui trecut, instinctul statornicit în notari este să privească cu ochi critic atunci când se solicită autentificarea unui astfel de contract, din cauza asocierii acestui tip de vânzare cu persoane care nu sunt străine de practici cămătărești.

Totuși, prin deschidere și cum să faci afaceri pentru a câștiga bani rapid, vechi impresii se pot schimba sub umbrela protectoare a reglementării actuale care a ales să sancționeze orice intenție de cămătărie ascunsă într-o vânzare cu opțiune de răscumpărare cu nulitatea absolută totală a clauzei cuprinzând dobânda nelegală 4.

Deci dobânda nu se va reduce de drept la maximul admis de lege, ci, pentru a descuraja speculanții, va fi anihilată. RAȚIUNE Din perspectiva solicitantului unui act notarial, această varietate a vânzării se poate dovedi cea mai potrivită în speța sa particulară dacă nu dorește să apeleze la instituirea unor garanții reale pentru a garanta o sumă de bani.

Astfel, o vânzare se ce este într-un veritabil instrument de creditare. Cauza, motivul hotărâtor care îl determină pe vânzător să amenajeze cadrul contractual prin rezervarea opțiunii este cel mai probabil dorința de a-și recupera bunul după ce va fi restituit sumele primite în contul său.

Cauza pentru creditor cumpărător este că va beneficia de o garanție suplă, în fond este proprietar și evită cu succes concursul altor eventuali creditori, iar ca regulă, bunul este material în posesia sa.

A intervenit o problemă.

În dreptul francez, ce a servit ca inspirație pentru reglementarea română, se considera că apelând la acest mecanism, un pater familias îngropat în datorii avea o reală șansă de a-și salva onoarea și familia. Interesant că s-a putut ajunge ca o instituție gândită drept un sprijin, o tehnică alternativă de creditare, să fie deturnată de la scop. Actualmente este uzitată preponderent în circuitul comercial și ca mijloc de cesiuni de titluri de credit sau alte valori mobiliare.

Din definiția legală rezultă trăsătura specifică — este o vânzare afectată de o condiție rezolutorie.

Spune-ţi opinia

În dreptul roman, instituția precursoare se numea pactum de retrovendendo, prin care cumpărătorul, la un termen convenit, era obligat să revândă bunul vânzătorului care își rezerva acest drept pentru același preț ori unul mai mare.

În mod simetric, prin pactum de retroemendo, cumpărătorul își rezerva dreptul de a-l sili pe vânzător să cumpere bunul pentru un anumit preț.

Mecanismul era gândit pentru încheierea a două acte juridice de vânzare, succesive, al doilea fiind actul juridic de răscumpărare.

Vanzarea cu optiune de rascumparare Mai mult, s-a considerat ca vanzarea cu pact de rascumparare aduce piedica imbunatatirii proprietatii, prezentand in egala masura un pericol grav pentru creditul public fata de incertitudinea in care este ramasa proprietatea in vremea scursa intre incheierea contractului si exercitiul dreptului de rascumparare, ori implinirea acestuia[3]. Cu toate acestea, in mod paradoxal, aceasta figura juridica, intalnita atat la Egipteni, Indieni, cat si la Romani, de unde de altfel isi trage si  sorgintea, în opțiunea vânzătorului initial cunoscuta sub denumirea de pactum de retroemendo et retrovendento, nu gresim daca vom spune ca si-a pastrat perenitatea, chiar daca, in anumite perioade ale istoriei, acest instrument a fost prohibit in anumite legislatii. Ba mai mult, in aceasta perioada de certa modernizare a dreptului se observa o viziune tot mai favorabila din partea cat mai multor legiuitori ai diverselor state fata de acest instrument juridic.

Facultatea de răscumpărare născută ca prevedere contractuală în beneficiul vânzătorului este echivalentul unei clauze de dezicere prin care se denunță unilateral contractul 5.

Odată cu exercitarea dreptului de răscumpărare, se împlinește condiția rezolutorie care afectează dreptul cumpărătorului, stins pentru trecut în consecință și, în mod automat, vânzătorul redevine proprietar fără a mai fi necesară încheierea unei noi vânzări care să îi consfințească acest drept. Putem spune figurativ că dreptul de proprietate călătorește asemenea unui bumerang.

În ce este, putem întâlni convenții care poartă aparența unei vânzări cu opțiune de răscumpărare. Este important să remarcăm diferențele care ar putea conduce la o aplicare greșită a regulilor edictate pentru vânzarea cu opțiune de răscumpărare, de strictă aplicare și interpretare.

Prin însușirea corectă a mecanismului de funcționare al acestui tip de vânzare ne asigurăm de evitarea confuziilor. Ilustrativ pentru diferențierea față de alte convenții în care părțile pot conveni reîntoarcerea bunului în patrimoniul vânzătorului prin diverse căi este însuși numele purtat în Codul Calimach: vânzarea cu tocmeală de cumpărare înapoi 6.

Părțile s-au tocmit, au convenit de la încheierea contractului cu privire la această posibilitate acordată vânzătorului.

Specificul acestei varietăți de vânzare este afectarea de condiția rezolutorie prin acordarea dreptului de opțiune.

în opțiunea vânzătorului, ce este

Este imperativ ca acesta să fie contemporan încheierii contractului. Dacă părțile încheie o vânzare simplă, iar ulterior convin că vânzătorul își rezervă dreptul de a opta, nu sunt aplicabile regulile care guvernează vânzarea cu opțiune de răscumpărare lipsește cauzaci regulile aplicabile pactului de opțiune privind vânzarea și se încheie un nou contract între absenți.

în opțiunea vânzătorului, ce este

După momentul încheierii vânzării, singura posibilitate rămasă vânzătorului de a relua bunul este un nou transfer de proprietate. De asemenea, vânzarea cu opțiune de răscumpărare se diferențiază de alte tipuri de convenții și prin faptul că redobândirea proprietății se produce prin efectul retroactiv cu o excepție edictată 7 al împlinirii condiției rezolutorii, iar nu ca o consecință a voinței ulterioare a părților. În virtutea principiului libertății de voință, acestea pot agrea să încheie un nou contract promisiune bilaterală ori cumpărătorul se poate obliga printr-o promisiune unilaterală să revândă bunul vânzătorului, antrenând consecințele juridice implicite.

Nici această convenție ce este va fi guvernată de regulile specifice edictate în art. Gândindu-ne la această varietate de vânzare în opțiunea vânzătorului din perspectiva unui mijloc indirect de creditare, ar părea că la sfârșitul perioadei stabilite prin contract vânzătorul are obligația de a răscumpăra bunul, ca un aranjament firesc de a închide circuitul.

Însă acest demers poate fi antrenat doar prin opțiunea sa. Cumpărătorul nu are la îndemână niciun mijloc de a-l obliga pe vânzător în sensul exercitării afirmative a opțiunii spre exemplu, își dă seama că ar vrea înapoi prețul plătit pentru o altă investiție sau pentru a-l economisi.

Totuși, în secțiunea destinată reglementării vânzării cu opțiune, legiuitorul amintește despre o vânzare în care vânzătorul se obligă în sensul răscumpărării. În art. Restul regulilor edictate în secțiune nu sunt însă aplicabile. De altfel, art. Terminologia folosită de pact, similară reglementării anterioare este considerată a dori să mențină atenția privind asimilarea parțială cu regimul ipotecar nu a vânzării propriu-zise, ci a sarcinii reale instituite prin rezervarea opțiunii de răscumpărare conținute în pact 8.

Vânzarea cu opțiune de răscumpărare

Asimilarea de tratament juridic este cu atât mai puternică în cazul vânzărilor amintite în art. Din prerogativa dreptului de opțiune provine și principala diferență față de modul considerat clasic de creditare și garantare, respectiv contractul de împrumut garantat cu ipotecă.

în opțiunea vânzătorului, ce este

Restituirea sumelor primite de către vânzător este și rămâne, în termenul dat, opțională în cadrul vânzării cu opțiune de răscumpărare. De esența împrumutului este obligația de înapoiere a sumelor de bani încasate la expirarea termenului dat, în caz contrar activându-se latura coercitivă a ipotecii prin valorificarea în cadrul procedurii de executare silită a bunului adus în garanție.

În contextul procedurilor tot mai anevoioase de recuperare a creanțelor pe căi judecătorești, vânzarea cu răscumpărare apare de preferat pentru creditor ca metodă de garantare.

Ea conferă o garanție comodă față de în opțiunea vânzătorului — în cazul nerestituirii sumelor avansate de către vânzător, cumpărătorul creditor este scutit de formalitățile necesare realizării garanției, fiind deja proprietar posesor și nici nu va suferi concursul altor creditori ai vânzătorului.

Mai mult, în cazul ipotecii creditorul nu poate prelua bunul direct în contul creanței.

FACEBOOK MARKETPLACE, UBER SKYPORT, ACER HELIOS - TECH REPORT

Similaritatea cu ipoteca intervine de această dată din perspectiva vânzătorului — creditor al obligației de restituire a bunului din momentul exercitării opțiunii — care va fi interesat să urmărească bunul și să îl preia din mâinile debitorului cumpărător ori ale unui terț. Această ce este este bine-venită, întrucât clarifică natura dreptului vânzătorului și îl delimitează față de instituția pactului de opțiune.

Opțiunea acordată vânzătorului este un drept, lăsat la libera sa apreciere, de a denunța unilateral contractul, chiar ce este ce obligațiile contractuale inițiale vor fi fost integral executate, cu condiția de a se afla înăuntrul termenului stabilit.

Această opțiune a fost calificată drept potestativ, la rândul său definit ca puterea prin care titularul său poate influența o situație juridică, modificând-o, stingând-o sau creând una nouă, prin intermediul unei activități proprii unilaterale Puterea acordată vânzătorului afectează contractul în integralitatea sa prin rezoluționare în cazul nostruastfel evitându-se riscul creării unui dezechilibru contractual între părțile contractante ori al îmbogățirii fără justă cauză a titularului nu este vorba despre o obligație asumată ce este condiție potestativă.

Contractul se perfectează prin mecanismul acceptării ofertei 11cu efectul transferului de proprietate în baza acestui din urmă raport juridic, iar părțile vor avea calitățile inversate. Pentru pactul de opțiune există reguli specifice, neaplicabile opțiunii de răscumpărare Iar exercitarea opțiunii de răscumpărare atrage rezoluțiunea, cu consecința revenirii bunului în patrimoniul vânzătorului, ca efect secundar, nu direct — se consideră că vânzătorul nu a pierdut niciodată proprietatea.

Cât timp vânzătorul nu și-a exercitat opțiunea, asupra aceluiași bun vor exista doi proprietari simultan — vânzătorul, proprietar sub condiție suspensivă, și cumpărătorul, proprietar sub condiție rezolutorie. În funcție de partea din care privim, pentru una dintre părți îndeplinirea aceleiași condiții generează un drept, pentru cealaltă îl stinge.

Coexistența celor doi se menține în intervalul pendente conditione. În cazul eveniente conditione, dreptul cumpărătorului se desființează retroactiv, iar dreptul vânzătorului renaște tot retroactiv. Dacă vânzătorul nu își exercită opțiunea în termenul indicat ori o face, dar în sens negativ, de a nu răscumpăra bunul, ne aflăm în momentul deficiente conditione în care dreptul cumpărătorului se consolidează retroactiv se justifică dreptul său.

Până la exercitarea opțiunii, cumpărătorul poate dispune de dreptul său — proprietatea se va transmite tot în modalitatea rezolubilă. Simetric, și vânzătorul poate transmite dreptul său de proprietate sub condiție suspensivă. Ce este privește autentificarea declarației de opțiune a vânzătorului, nu o consider condiționată de îndeplinirea formalităților antrenate într-o vânzare obișnuită prezentarea ce este certificat fiscal, certificat energetic, adeverință de la asociația de proprietari etc.

în opțiunea vânzătorului, ce este

Declarația vânzătorului declanșează rezoluțiunea contractului și restituirea bunului. În cazul imobilelor, pentru a se opera înscrierile corespunzătoare în cartea funciară, notarul va obține un extras de autentificare care va sta la baza declarației.

Vânzarea cu opţiune (pact) de răscumpărare

Singura condiție a exercitării valabile este cea indicată de Cod — numai dacă vânzătorul restituie cumpărătorului preţul primit şi cheltuielile suportate de acesta, în termen de o în opțiunea vânzătorului de la notificarea exercitării sub sancțiunea ce este din drept.

Referirea din art. Specific în practică este stabilirea unui preț de răscumpărare mai mare — părțile pot conveni astfel, respectând limitările în vigoare privind dobânda legală aplicabilă. Diferența față de prețul de vânzare se constituie de fapt într-o indemnizație datorată de vânzător cumpărătorului în schimbul supunerii sale la efectele generate de exercitarea răscumpărării Indemnizația se aseamănă, dar nu se confundă cu prețul dezicerii prevăzut de părți într-o clauză de dezicere.

Trăsătura particulară 15 a opțiunii de răscumpărare este ceea ce o deosebește față de dreptul de a se dezice de contract, și anume că se poate exercita oricând în termenul acordat, chiar și după executarea contractului de vânzare16 după transmiterea proprietății, predarea bunului și plata prețului.

Dezicerea va putea fi exercitată cât timp toate efectele vânzării nu au fost epuizate, rămânând apoi fără obiect. Exercitarea dreptului ori renunțarea la el este irevocabilă. Dacă scopul poate părea similar și în dreptul român, cât privește formalitățile de opozabilitate față de terți, acestea sunt diferite.

Vânzarea cu rezerva dreptului de proprietate este supusă formalității notării în cartea funciară a unui imobil, pe când dreptul de proprietate transmis prin vânzarea cu opțiune de răscumpărare se înscrie provizoriu fiind afectat de o condiție rezolutorie. Spre deosebire de operațiunea de intabulare, care are regimul unei înscrieri definitive, înscrierea provizorie este supusă justificării. Această justificare se materializează conform art.

Așadar, după expirarea acestui termen calculat de la data semnării contractului de vânzaretimp în care vânzătorul nu a exercitat valabil opțiunea, putem considera dreptul de proprietate al cumpărătorului consolidat. Însă simpla expirare a termenului nu este suficientă pentru modificarea înscrierilor de carte funciară.

Comentarii despre Vânzarea cu opţiune (pact) de răscumpărare

Registratorul sesizat cu cererea din partea cumpărătorului va solicita un înscris justificativ în acest sens, ce este va fi în cazul nostru o declarație autentică din partea vânzătorului, ce va cuprinde declarația privind neexercitarea opțiunii chiar și înainte de împlinirea termenului agreatadică neîndeplinirea condiției rezolutorii și în opțiunea vânzătorului privind intabularea dreptului cumpărătorului.

Până la acest moment, în cuprinsul cărții funciare vor figura înscriși doi proprietari, vânzătorul, în baza înscrierilor inițiale, și cumpărătorul, conform înscrierii provizorii, coexistența celor doi proprietari reflectându-se și în înscrierile de carte funciară după cum rezultă și din prevederile art. Referitor la posibilitatea de a solicita cumpărătorului de către notarul public de a întocmi o încheiere de certificare de fapte după expirarea termenului contractual, prin care să se constate neîndeplinirea condiției rezolutorii, consider că o asemenea solicitare excedează sfera de apreciere a notarului, fiind una de natură subiectivă, iar în plan obiectiv nu se poate verifica faptul că vânzătorul nu a optat în sensul răscumpărării în fața altui notar public, de altfel modalitățile de justificare a înscrierii provizorii fiind limitativ prevăzute în art.

Dacă vânzătorul își exprimă însă opțiunea, atunci registratorul de carte funciară va fi învestit cu cererea prin care se va solicita radierea dreptului cumpărătorului — având ca înscris doveditor declarația autentică emisă de vânzător privind exercitarea opțiunii în sensul răscumpărării —, va rămâne o singură înscriere activă la rubrica proprietari în partea B a cuprinsului cărții funciare — intabularea pe numele vânzătorului se păstrează data înregistrării acelei cereri inițiale.

Exercitarea dreptului său potestativ înseamnă împlinirea condiției rezolutorii ce afecta dreptul cumpărătorului, devenind clar că ulterior acestui moment nu mai poate fi vorba despre justificarea dreptului cumpărătorului.

Cu toate acestea, pentru că, în lipsa unei convenții contrare, declarația de răscumpărare este valabilă însoțită de dovada remiterii sumelor de bani avansate de cumpărător până la acel moment preț plătit și cheltuieli ori a consemnării pe numele său, iar aprecierea îndeplinirii acestei cerințe excedează atribuțiile registratorului și ale notaruluiindicată pare și declarația cumpărătorului care confirmă primirea sumelor de bani și corelativ stingerea dreptului său.

În prezența ambelor părți, ce este public poate încheia un act adițional prin care să consemneze declarațiile acestora. Codul civil prevede și posibilitatea notării dreptului de denunța unilateral contractul în conformitate cu prevederile art.

Atunci când ne referim la transmisiunea acestui drept, vorbim de fapt de transmiterea dreptului de proprietate condițional, legătura dintre opțiune și proprietate fiind indisolubilă. O excepție se admite — când însuși cumpărătorul ori succesorii lui ar avea calitatea de cesionar, excepție justificată de interesul de a păstra bunul în patrimoniu ori de a-l întoarce în patrimoniul vânzătorului.

Orice alte situații nu în opțiunea vânzătorului fi imaginate, întrucât ar fi lipsite de cauză, ce este transmisă fără dreptul de proprietate fiind zero.

În concret, ce este va fi un contract de vânzare având ca obiect dreptul de proprietate sub condiție suspensivă și opțiunea de răscumpărare aferentă. Transmisiunea respectă configurația existentă în patrimoniul vânzătorului și este supusă condițiilor de validitate și opozabilitate.

În ceea ce privește formalitățile de publicitate imobiliară, dreptul în opțiunea vânzătorului va fi înscris provizoriu afectat de condiție suspensivă în cartea funciară. Dacă opțiunea de răscumpărare a fost rezervată în considerarea calităților personale ale vânzătorului, atunci se consideră că și dreptul de proprietate este afectat ce este inalienabilitatea convențională.

Este recomandat ca părților să le fie puse în vedere aceste aspecte spre a fi inserată expres în contract fie transmisibilitatea dreptului, fie trăsătura intuitu personae.

Prin exercitarea opțiunii de către cesionar 18eveniente conditione, vom avea alți doi proprietari — vânzătorul cedent până la data transferului dreptului de opțiune și cesionarul după această dată. În concluzie, chiar dacă denumirea marginală nu este sincronizată cu structura sa 19această varietate a vânzării prin modalitatea proprietății rezolubile devine cu succes o tehnică alternativă de garantare, pusă la adăpost de intenții necinstite.

Cu toate acestea, vânzătorul este ţinut de locaţiunile încheiate de cumpărător înaintea exercitării opţiunii, dacă au fost supuse formalităţilor de publicitate, dar nu mai mult de 3 ani opțiuni binare ce este mm momentul exercitării.

Contractele Options reprezintă un acord între două părți, un vânzător și un cumpărător, prin care vânzătorul vinde cumpărătorului, în schimbul plății unei prime, dreptul, dar nu și obligația, de a cumpăra sau vinde un activ, în anumite condiții. Contractele Options sunt contracte standardizate care se tranzacționează pe bursele specializate. La fel ca în cazul contractelor futures, opțiunile au la bază un activ suport. Cu toate acestea, mecanismul de funcționare al opțiunilor este diferit față de cel al contractelor futures, având câteva caracteristici specifice.

Radierea intabulării celui împotriva căruia s-a făcut înscrierea provizorie se va efectua numai cu prilejul justificării acesteia. Cooperare notarială internațională Noul parteneriat româno-maltez În data de 13 iunie a.