Embedded option

Opțiune încorporată

opțiune încorporată

Dacă un instrument derivat încorporat este separat, contractul-gazdă trebuie contabilizat în conformitate cu standardele corespunzătoare. Il collegamento a un indice di prezzo è un derivato incorporato, ma trasferisce anche rischio assicurativo.

opțiune încorporată

Legătura cu indicele de preț este un instrument derivat încorporatdar care, de asemenea, transferă risc de asigurare. In questi esempi l'entità non contabilizza il derivato incorporato separatamente dal contratto primario. În aceste exemple, o entitate nu contabilizează instrumentul derivat încorporat separat de contractul-gazdă.

O formă uzuală pentru instrumentele financiare este un instrument de datorie cu o opțiune încorporată de conversie, cum ar fi obligațiunile convertibile în acțiuni ordinare ale emitentului și fără alte caracteristici derivate încorporate.

opțiune încorporată

Prezentul standard nu specifică dacă un instrument derivat încorporat trebuie prezentat separat în situația poziției financiare. Nell'uniformarsi al paragrafo 39 a e bun'entità non deve separare un derivato incorporato da uno strumento finanziario ibrido composto. Conformându-se punctului 39 literele a și bo entitate nu trebuie să separe un instrument derivat încorporat de un instrument financiar hibrid combinat.

Restricționarea încorporării

Generalmente, derivati incorporati multipli in uno strumento singolo sono trattati come un singolo derivato incorporato composto. În general, multiplele caracteristici derivative încorporate într-un singur instrument sunt tratate ca un singur instrument derivat încorporat compus.

Un derivato incorporato basato su opzioni quali un'opzione incorporata put, call, cap, floor o swap è separato dal contratto primario sulla base delle condizioni definite dell'elemento opzione. Un instrument derivat încorporat bazat pe opțiuni cum este un instrument încorporat put, call, cap, floor sau swaption este separat de contractul său gazdă pe baza condițiilor declarate sau pe baza caracteristicii opțiunii.

Inoltre, se uno strumento ha più di un opțiune încorporată incorporato, e quei derivati si riferiscono a diverse esposizioni al rischio e sono prontamente separabili e opțiune încorporată l'uno dall'altro, sono contabilizzati separatamente.

opțiune încorporată

În plus, dacă un instrument are mai mult de un instrument derivat încorporatiar acele instrumente derivate prezintă diferite expuneri la risc și sunt ușor de separat și independente unele de altele, ele sunt contabilizate separat. Se il contratto ibrido contiene un contratto primario che non costituisce un'attività rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio, il derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario opțiune încorporată contabilizzato come derivato secondo il presente Principio se, e soltanto se: Dacă un contract-hibrid conține un instrument-gazdă care nu este un activ ce intră sub incidența prezentului standard, un instrument derivat încorporat trebuie separat de instrumentul-gazdă și contabilizat drept instrument derivat conform prezentului standard dacă și numai dacă: Tale designazione può essere utilizzata sia che il paragrafo 4.

Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat/Bliţ opţional

O astfel de desemnare poate fi utilizată dacă punctul 4. Un derivato incorporato privo di opzioni quale un contratto forward o swap incorporato è separato dal contratto primario sulla base delle condizioni sostanziali stabilite o implicite, in modo che abbia un fair value valore equo pari a zero alla rilevazione iniziale.

Ședința Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie - 15 iulie 2020

Un instrument derivat încorporat non-opțiune cum ar fi un swap sau un forward încorporat este separat de contractul său gazdă pe baza condițiilor esențiale declarate sau implicite, astfel încât să aibă o valoare justă egală cu zero la recunoașterea inițială.

Se il trasferimento di rischio assicurativo opțiune încorporată è significativo, il derivato incorporato rientra nella definizione di contratto assicurativo; in tal caso non è necessario separarlo e valutarlo al opțiune încorporată value valore equo cfr. Dacă transferul rezultant de risc de asigurare este semnificativ, instrumentul derivat încorporat corespunde definiției unui contract de asigurare, caz în care nu este nevoie să fie separat și evaluat la valoarea justă a se vedea punctul 7 din prezentul IFRS.

opțiune încorporată

Un derivato incorporato è una componente di un contratto ibrido che include anche un contratto primario non-derivato, con l'effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento combinato variano in maniera similare a quelli opțiuni de evaluare a strategiilor derivato preso a sé stante.

Un instrument derivat încorporat este o componentă a unui contract-hibrid care include și un instrument-gazdă nederivat, având ca efect faptul că modul de variație a unor fluxuri de trezorerie generate de instrumentul combinat este similar cu cel al unui instrument derivat de sine stătător.

Opțiunea încorporată 2021

La significatività del rischio assicurativo trasferito da un derivato incorporato è valutata con riferimento al derivato incorporato. Importanța riscului de asigurare transferat printr-un instrument derivat încorporat este evaluată în funcție de instrumentul derivat opțiune încorporată.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține opțiune încorporată inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Traducere "incorporata in" în română

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

opțiune încorporată

Propune un exemplu.