Instrumente derivate

Opțiuni de active financiare. Instrumente financiare derivate

Andreea Ungureanu Curs. Concepte utilizate 1.

Instrumente si piete financiare - partea 4

Noţiuni teoretice D. Fix de instrumente de capitaluri proprii ale intreprinderii. Ele sunt create de emitentul unui activ financiar si constau in indeplinirea obligatiilor aferente activului emis.

cum și unde să faci bani legal

Tranzacţionare sunt folisite de către instituţiile financiare şi mai puţin de celelalte tipuri de entităţi. Activele financiare păstrate până la scadenţă sunt acele active financiare cu plăţi fixate sau determinabile şi cu scadenţă fixă acţiuni preferenţiale, obligaţiuni, titluri de statpe care întreprinderea are intenţia expresă şi capacitatea de a le păstra până la scadenţă, altele decât creanţele şi împrumuturile emise de întreprindere.

Precedente societatea a vandut, a transferat sau a exercitat înainte de scadenţă o opţiune de vanzare. Împrumuturile şi creanţele sunt activele financiare create ca urmare a furnizării directe de opțiuni binare n rane, mărfuri, servicii opțiuni de active financiare debitor, altele decât cele care sunt iniţiate cu scopul de a fi vândute imediat sau în scurt timp.

Instrumente financiare disponibile pentru vânzare sunt conform IAS 39 acele active financiare care nu se pot încadra în primele trei categorii. Vanzare sunt cuprinse fie in clasa 2, grupa 26, fie în clasa 5, grupa Datorii desemnate de la început conform opţiunii valorii juste.

Instrumente financiare derivate - Wikipedia

IAS X opțiuni de active financiare primi peste 6 luni în schimbul creanţei deţinute 50 mil. Euro pe care va trebui să-i schimbe în dolari pentru a face anumite plăţi către un furnizor extern. Pentru a se acoperi împotriva riscului de curs valutar, soc.

cum poți câștiga bani pentru noul an

Are deschisă o poziţie short şi va vinde activul pt. Banca se află în poziţie long cumpărând cele 50 mil. Euro cu 47,5 mil. Nici un flux de numerar nu are loc la data încheierii contractului.

​Instrumente Financiare – Ghid Complet

Bursa specializată stabileşte precis calitatea sau caracteristicile activului suport. La încheierea contractului se cere fiecărei părţi depunerea unei sume de bani numită marjă sau garanţie.

De obicei, scadenţa contractelor futures nu depăşeşte 12 luni. Activul suport poate fi: valorile mobiliare, indicii bursieri, rata dobânzii,valutele.

(DOC) Curs 2 prezentarea si evaluarea instrumentelor financiare | Andreea Ungureanu - zondron.ro

Exemplul 2: Un importator roman cumpără în decembrie de la un partener din Germania produse în valoare de Produsele importate le vinde pe piata interna la pretul de Ca şi contractele futures, contractele de opţiuni sunt standardizate şi sunt oferite de burse specializate. Din punctul de vedere al drepturilor pe care le au deţinătorii lor, opţiunile pot fi: o de cumpărare CALLce dau dreptul, dar nu obligaţia, cumpărătorilor lor să achiziţioneze un număr determinat de unităţi ale activului-suport, la un preţ fixat numit preţ de exerciţiu, până la o dată precizată numită data scadenţei.

Cumpărătorul unei opţiuni CALL va avea întotdeauna o poziţie long şi el speră că preţul de piaţă al activului suport să crească.

Active reale şi active financiare [13, 26, 30, 32, 35, 37] Bogăţia materială a unei societăţi este determinată de capacităţile productive ale economiei, de bunurile şi serviciile care pot fi oferite membrilor săi. Această capacitate productivă este o funcţie a activelor reale ale economiei: pământul, clădirile, baza de cunoştinţe, maşinile şi instalaţiile care sunt folosite pentru a produce bunuri şi muncitorii a căror forţă de muncă este necesară pentru folosirea acestor resurse. Împreună, activele fizice şi "umane" generează toată gama de produse realizate şi consumate de societate. În contrast cu activele reale sunt cele financiare, cum ar fi acţiunile şi obligaţiunile.

Vânzătorul unei opţiuni CALL va avea o poziţie short şi el speră că preţul de piaţă al activului suport să rămână constant sau să scadă. Cumpărătorul unei opţiuni PUT va avea întotdeauna o poziţie long şi el speră că preţul de piaţă al activului suport să scadă. Vânzătorul unei opţiuni PUT va avea întotdeauna o poziţie short şi el speră că preţul de piaţă al activului suport să rămână constant sau să crească. Din acest motiv, cumpărătorul opţiunii îi plăteşte vânzătorului acesteia o primă pt.

Instrumente si piete financiare - partea 4

Acestea sunt în prezent tranzacţionate pe toate pieţele bursiere din lume şi în ţara noastră. Pentru o opţiune PUT relaţia este inversă.

Eurasia Trading LLC

Calculaţi rezultatul investitorului în următoarele 3 situaţii: a la Download file.