Proiectul educațional WiSTEM²D – din clasa reală în clasa virtuală

Program educațional de opțiuni

Rezultatele căutării

Phase 2 of the project will focus on the development of an educational programme. A doua fază a proiectului se va concentra pe dezvoltarea unui program educațional.

program educațional de opțiuni

I am thinking, for example, of an educational programme, a back-up option which would not be without its difficulties. Mă gândesc, de exemplu, la un program educaţionalo opţiune de rezervă care ar avea şi ea dificultăţile ei.

The MAH shall also provide access to educational programme for pathologists. DAPP trebuie să asigure accesul patologilor la programul educaţional.

Articole similare

In the association started Știri mondiale Ethereum educational programme One World Romania at School, which intends to bring documentaries and the debate on human rights closer to high school students and teachers in Romania. Din asociația organizează programul educațional One World Romania la Școală, care are ca scop introducerea filmul documentar și discuția despre drepturile omului în liceele din România, prin activități destinate elevilor și profesorilor.

Phase 4: Preparation and testing of the educational programme through the instruction of the population in case of floods and loss mitigation methods including the operation of the warning system faza 4.

Pregatirea si testarea programului educational prin instruirea locuitorilor in caz de inundatii si metode de diminuare a pierderilor incluzand operarea sistemului de avertizare.

program educațional de opțiuni

The second part of the workshop was destined to the presentation of educational materials brochures made within the project, regarding the preparation of testing of the educational programme in tranzacționare criptografică tera of floods and damage mitigation methods.

Cea de-a doua program educațional de opțiuni a sesiunii a fost destinata prezentarii materialelor educationale brosuri realizate in cadrul proiectului, privindpregatirea si testarea programului educational in caz de inundatii si metode de diminuare a pagubelor.

Account Options

I support the rapporteur's proposal to run an educational programme throughout the European Union aimed at children and designed to help them understand the methods used in advertising. Susțin propunerea raportorului de derulare a unui program educațional la nivelul întregii Uniuni Europene, adresat copiilor și proiectat pentru a-i ajuta să înțeleagă metodele folosite în publicitate. New forthe Foundations Entertainment Program educațional de opțiuni will be travelling from the USA to deliver a packed educational programme on the final day of the show.

program educațional de opțiuni

Nou pentru anulFoundations Entertainment University va călători din SUA pentru a livra un program educațional în ultima zi a spectacolului. These high school students from Cape Town Acești studenți de la Cape Town This educational programme is to be appreciated all the more, in view of the initiative to precede the two days dedicated to Diplomacy through the launch of the impressive book about dr.

Iți multumim, datele tale au fost preluate

Acest program educaţional este cu atât mai mult apreciat având în vedere iniţiativa de a deschide cele două zile dedicate Diplomaţiei prin lansarea impresionantei cărţi despre dr. Secondly, there is a need for an educational programme for citizens, as many of them have the willingness to reduce their carbon footprint but may not have the know-how or the economic means. În al doilea rând, avem nevoie de un program educaţional pentru cetăţeni, pentru aceia dintre ei care sunt dispuşi să îşi reducă amprenta de carbon, dar care poate nu au cunoştinţele şi mijloacele economice necesare.

The basis of educational programme for training experts at the faculty make the subjects in the series of humanities, social-economic, natural-scientific and fundamental, professional and practical training.

program educațional de opțiuni

Baza de program educațional pentru experți de formare la facultatea face disciplinele din seria de științe umaniste, social-economic, naturale-științifice și fundamentale, formare profesională și practică. The company that makes Zypadhera will provide an educational programme for doctors, nurses and pharmacists and a card for patients in all Member States, reminding them of how to use the medicine safely.

Societatea care produce Zypadhera va asigura un program educaţional pentru medici, asistente medicale şi farmacişti şi un card pentru pacienţii din toate statele membre, care să le reamintească cum să utilizeze în siguranţă medicamentul.

Peste 5. Materialele proiectului, elaborate astfel încât să permită crearea unor contexte educaționale indiferent de mijloacele de comunicare utilizate, motivează elevii să rămână conectați la educație și să descopere, prin activități practice de cercetare, de colaborare şi elaborare de proiecte, diferite fenomene sau cum pot fi rezvoltate, cu ajutorul științei, tehnologiei, ingineriei, artelor, anumite probleme din societate.

Programul educaţional pentru laboratoare trebuie să ofere informaţii cu privire program educațional de opțiuni următoarele elemente cheie: Principale diferenţele între ReFacto AF şi ReFacto Instrucţiuni specifice cu privire la monitorizarea adecvată a ReFacto AF. The MAH shall develop an educational programme for Remicade to include paediatric Crohn's disease patients to ensure that physicians who intend to prescribe Remicade to these patients are aware of: DAPP trebuie să realizeze un program educaţional pentru Remicade de includere a pacienţilor copii cu boală Crohn şi asigurarea că medicii care intenţionează să prescrie Remicade la aceşti pacienţi sunt în cunoştinţă de: Moreover, all year-round the association takes care of the educational programme One World Romania at School, the alternative distribution programme KineDok, a DVD collection and it mediates the relationship between filmmakers and the civil society in order to develop new projects.

Totodată, pe tot parcursul anului asociația derulează programul educațional OWR la Școală, programul de distribuție alternativă KineDok, editează o colecție de DVD-uri și mediază relația dintre cineaști și societatea civilă în vederea dezvoltării de noi proiecte. Subscribe to our newsletter! Atunci o să fii bucuros să știi că avem un program educațional aici.

{{=result_text}} "{{=search_term}}"

The educational programme SALT has built the infrastructure needed for information of all pre-university education institutions in Moldova, with educational software being tested in a number of schools. În cadrul programului educațional SALT s-a creat infrastructura necesară pentru informatizarea tuturor instituțiilor de învățămînt preuniversitar din țară, fiind lansată implementarea soffturilor educaționale, care actualmente se testează într-un șir de școli.

program educațional de opțiuni

The educational programme for laboratories should inform about the following key elements: Programul educaţional pentru laboratoare trebuie să ofere informaţii cu privire la următoarele elemente cheie: Principale diferenţele între ReFacto AF şi ReFacto Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

program educațional de opțiuni

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.