Impozitul pe venit pentru persoane fizice

Tipuri de venituri suplimentare

Conținutul

  tipuri de venituri suplimentare

  Facebook Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu o tipuri de venituri suplimentare de hotărâre prealabilă pentru dezlegarea chestiunii de drept privitor la baza de calcul a pensiei care trebuie luată în considerare în scopul verificării condiţiei ca anumite venituri suplimentare să fie luate în considerare la recalcularea pensiei. III pct.

  tipuri de venituri suplimentare

  Înalta Curte a respins, ca neîntemeiate, sesizările conexate, constând că nu sunt  întrunite cumulativ condițiile impuse de mecanismul de unificare a practicii judiciare care să reclame intervenția instanței supreme. Dat fiind, însă, interesul practic ridicat pe care îl prezintă acest subiect, reţinem aici principalele chestiuni puse în discuţie de ÎCCJ în vederea pronunţării deciziei amintite.

  tipuri de venituri suplimentare

  În acest sens, art. II pct. Din studierea textelor legale menționate anterior se poate observa că, deși baza de calcul la stabilirea pensiei se raporta la salariul tarifar de încadrare, salariul de bază sau retribuția tarifară de încadrare plus câteva sporuri strict individualizate și sporurile cu caracter permanent prevăzute în contractele individuale de muncă, potrivit legii, baza de calcul al contribuției de asigurări sociale era constituită din câștigul brut realizat de salariat.

  Având în vedere distincția celor două noțiuni existente în cadrul sesizării de faţă, Înalta Curte de Casație și Justiție a continuat prin a verifica dacă problema de drept supusă dezlegării are sau nu o importanță hotărâtoare în dezlegarea celor două pricini.

  tipuri de venituri suplimentare

  Analizând actele și lucrările dosarelor cu a căror soluționare au fost învestite instanțele de trimitere, se constată că, în cadrul ambelor litigii, se invocă problema valorificării doar a veniturilor încasate anterior datei de 1 apriliecare au constituit baza de calcul al pensiilor conform legislației anterioare, astfel cum este definită de art.

  Decizia nr. III din Legea nr.

  tipuri de venituri suplimentare