Browser incompatibil

Venitul pentru activități suplimentare este mai mare. Ore suplimentare: Legislatie, Recompensare si Exceptii

Conținutul

  venitul pentru activități suplimentare este mai mare

  Aceste baremuri se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice. În cazul în care o persoană este întreţinută de mai mulţi contribuabili, suma reprezentând deducerea personală a acesteia se împarte în părţi egale între contribuabili, exceptându-se cazul în care aceştia se înţeleg asupra unui alt mod de împărţire a sumei.

  venitul pentru activități suplimentare este mai mare

  Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniţi, ai contribuabilului sunt consideraţi întreţinuţi, iar suma reprezentând deducerea personală suplimentară se acordă pentru persoanele aflate în întreţinerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreţinute.

  Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea contribuabilului.

  venitul pentru activități suplimentare este mai mare

  Suma deducerilor personale admisă pentru calculul impozitului nu poate depăşi de 3 ori deducerea personală de bază şi se acordă în limita venitului realizat. În acest caz, venitul net din aceste activităţi nu poate fi inferior venitului net stabilit pe baza normei de venit pentru activitatea de transport de persoane fizice şi de bunuri în regim de taxi.

  •  Годы тренировки.
  • Бледно-зеленый пол мерцал в сиянии ламп дневного света, то попадая в фокус, то как бы проваливаясь.
  • Lăsați feedback cu privire la câștigarea de bani pe Internet
  •  Тридцать два, - уточнил Стратмор.