(PDF) FEI SUPEORT DE CURS | Annyta Anna - zondron.ro

Fundamentele investiționale piețele financiare. Caracteristicile Instrumentelor Financiare

Prețurile tuturor mărfurilor importante, inclusiv ale energiei, metalelor, minereurilor, agriculturii și produselor alimentare, au crescut drastic înatingând un maxim înau scăzut puternic începând cu a doua jumătate a anului și din vara anului înregistrează din nou o tendință de creștere.

Aceste fluctuații ale prețurilor s-au reflectat, în măsură diferită, în prețurile de consum, având uneori ca rezultat mișcări sociale și deprivare.

La baza evoluțiilor curente stau o serie de schimbări ale tiparelor de ofertă și cerere la nivel mondial, precum și șocurile pe termen scurt de pe piețele mărfurilor și materiilor prime esențiale. Perioada a fost marcată de o sporire semnificativă a cererii de materii prime, determinată de creșterea economică mondială puternică, în special în țările emergente, ca de exemplu China.

Blog personal de investitii

Această creștere a cererii va fi întărită de continuarea industrializării și urbanizării rapide în țări precum China, India și Brazilia. China este deja cel mai mare consumator de metale din lume. Fluctuațiile prețurilor au fost exacerbate de diverse probleme structurale în ceea ce privește lanțurile de aprovizionare și de distribuție ale fundamentele investiționale piețele financiare mărfuri, inclusiv în ceea ce privește disponibilitatea infrastructurii de transport și a serviciilor.

Aceste evoluții au loc într-un moment în care, pentru a asigura competitivitatea industriei Europei, este necesar un acces eficient și sigur la materii prime.

​Instrumente Financiare – Ghid Complet

În plus, piețele sunt afectate de impactul tot mai mare al finanțelor, înregistrându-se în ultimii ani o creștere semnificativă a fluxurilor de investiții financiare pe piețele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri. Între șide exemplu, investițiile pe piețele de mărfuri făcute de investitorii instituționali au crescut de la 13 miliarde de euro în la între și de miliarde de euro în Chiar dacă criza financiară a întrerupt această tendință de creștere, în pozițiile financiare s-au apropiat sau chiar au depășit valorile maxime ale acestora atinse în pe multe piețe, înregistrându-se o creștere semnificativă în special a investițiilor făcute de traderii care tranzacționează instrumente financiare derivate pe mărfuri pe indici bursieri.

Chiar dacă dezbaterea privind importanța relativă a diverșilor factori care influențează prețurile mărfurilor rămâne deschisă, este clar că variațiile prețurilor de pe diferitele piețe de mărfuri au devenit mai strâns legate între ele și că piețele de mărfuri au devenit mai strâns legate de piețele financiare[2].

Ca urmare a acestor evoluții, fundamentele investiționale piețele financiare făcut apel tot mai frecvent la răspunsuri de politică care să atenueze efectele negative ale unor astfel de modificări atât asupra producătorilor, cât și asupra consumatorilor, în special asupra celor mai vulnerabili dintre ei.

Aceste evoluții au atras atenția decidenților de la cele mai înalte niveluri, inclusiv în cadrul ultimelor summituri ale G Provocările reprezentate de prețurile mărfurilor și ale materiilor prime sunt strâns legate între ele și afectează politicile din domeniul piețelor financiare, dezvoltării, comerțului, industriei și relațiilor externe. Prin urmare, Comisia Europeană a luat o serie de inițiative.

Înatrăsese deja atenția asupra importanței strategice a definirii unor politici pentru materiile prime, prin lansarea Inițiativei privind materiile prime[3].

De atunci, a întreprins acțiuni în acest cadru pentru a soluționa problema accesului durabil la materii prime atât în interiorul, cât fundamentele investiționale piețele financiare în afara UE, precum și privind eficiența resurselor și reciclarea.

De asemenea, a fost demarată o reflecție graficul sezonului altcoin bitcoin cu privire la piața de mărfuri, în general, și privind prețurile la alimente și securitatea aprovizionării cu produse alimentare, în special[4].

Ca răspuns la criza financiară, Comisia Europeană a lansat o serie de măsuri de îmbunătățire a reglementării, a integrității și a transparenței piețelor financiare și, recent, a înaintat o propunere de reglementare a piețelor energiei.

Această comunicare prezintă o imagine de ansamblu a rezultatelor obținute în fiecare dintre aceste domenii și a măsurilor menite să ducă mai departe această activitate, care se înscrie în Strategia Europa de asigurare a unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii și este strâns legată de inițiativa emblematică pentru o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor[5]. Acest angajament a fost întărit în noiembrie la fundamentele investiționale piețele financiare de la Seoul al G20, unde s-a luat angajamentul rezolvării problemei volatilității pieței produselor alimentare și a volatilității excesive a prețului la combustibilii fosili[7].

Printre factorii care au avut un rol se numără și deficiturile de ofertă și politica monetară și, în ultimii ani, diverse intervenții ad hoc de politică.

EUR-Lex - PC - RO

Restricțiile la export, măsurile privind frontierele și schimbările privind politicile de stocare au avut un impact asupra prețurilor la produse alimentare în perioada premergătoare crizei prețurilor la produse alimentare din Utilizarea pe scară mai largă a terenului agricol pentru producția de energie regenerabilă unde puteți câștiga rapid 50000 consolidat legătura dintre evoluțiile prețurilor la produse agricole și la energie.

Variațiile prețurilor au fost exacerbate și de diverse probleme structurale legate de lanțurile de aprovizionare și de distribuție ale unor mărfuri[9]. Fiecare piață de mărfuri funcționează diferit, în funcție de natura mărfii, de necesitățile traderilor și de evoluțiile trecute.

Nu există un model unic pentru organizarea piețelor de mărfuri și, prin urmare, nici a modului de evoluție al prețurilor.

FEI SUPEORT DE CURS

Tranzacționările unora dintre mărfuri au un grad ridicat de standardizare, în timp ce pe fundamentele investiționale piețele financiare piețe modul de tranzacționare se poate schimba în funcție de necesitățile specifice ale participanților de pe piață. Piețele instrumentelor financiare derivate[10] bazate pe mărfuri există de mult și au un rol în acoperirea expunerii la riscuri atât a producătorilor, cât și a utilizatorilor de diverse mărfuri.

Așa cum mărfurile subiacente pot fi tranzacționate în diferite moduri, și instrumentele financiare derivate pot fi tranzacționate pe bază bilaterală, denumită în general la ghișeu sau OTC, sau utilizând schimburi organizate. În plus, rolul instituțiilor financiare, precum și importanța instrumentelor financiare derivate diferă foarte mult de la o piață la alta. În următoarele secțiuni se analizează evoluțiile specifice de pe piețele energiei și ale mărfurilor agricole și creșterea interdependenței dintre piețele de mărfuri și piețele financiare conexe.

Evoluțiile de pe piețele fizice 2. Energie petrol, energie electrică și gaz Piețele petrolului și ale țițeiului sunt integrate, lichide și globale și se consideră, în general, că evoluțiile de pe aceste piețe sunt determinate în special de fundamentele economice, dar și de motive de ordin geopolitic, de rolul Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol OPEC și de tranzacții virtuale. S-au înregistrat evoluții semnificative ale instrumentelor de investiții financiare și derivate, precum și ale tehnologiilor de tranzacționare.

La summitul de la Seoul, Roboți geniali cu opțiuni binare a subliniat importanța unei bune funcționări a piețelor energiei, precum și a transparenței acestora, pentru a se obține creștere economică. Discuțiile din cadrul Fundamentele investiționale piețele financiare s-au axat pe transparența pieței fizice, pe volatilitatea prețului la combustibilii fosili și pe eliminarea treptată a subvențiilor ineficiente pentru combustibilii fosili.

Piața gazului, care este influențată tot mai mult de dezvoltarea surselor neconvenționale, a fost în fundamentele investiționale piețele financiare tradițional bazată pe contracte la ghișeu OTC pe termen lung.

Ca urmare a proliferării gazului natural lichefiat LNGse fac tot mai multe tranzacții cu gaz pe o piață globală și lichidă care este mercantilizată.

olly tranzacționează opțiuni binare

Energia electrică este cea mai puțin globală piață a energiei, întrucât transportul său pe distanțe mari este restricționat din motive fizice, fundamentele investiționale piețele financiare anume ca urmare a imposibilității stocării acesteia și a pierderilor de energie. Prin urmare, aria geografică a pieței este mai restrânsă decât în cazul altor mărfuri energetice. Piețele UE ale energiei electrice și ale gazului sunt tot mai integrate a urmare a pieței interne.

Aceste piețe au cunoscut dezvoltarea burselor de energie sau a altor piețe organizate și a piețelor OTC facilitate de brokeri la care se poate apela atât pentru livrarea fizică, cât și pentru acoperirea riscurilor. Prețurile de pe piață continuă să fie influențate puternic de disponibilitatea actuală sau estimată a generării de energie electrică, întrucât energia electrică nu poate fi stocată la scară industrială.

Agricultura și securitatea aprovizionării cu produse alimentare În cazul majorității mărfurilor agricole, în special al culturilor, există tipare evidente de producție sezonieră și aprovizionarea cu acestea nu poate fi întotdeauna adaptată rapid la modificările prețurilor sau ale cererii.

Acest lucru înseamnă că piețele agricole sunt caracterizate de un anumit grad de variabilitate. Factorii structurali, precum creșterea demografică, presiunea asupra terenului agricol și impacturile schimbărilor climatice pot amplifica tensiunile tot mai pregnante de pe piețele de mărfuri.

Cu toate acestea, volatilitatea prețurilor la mărfurile agricole a crescut recent până la niveluri fără precedent. Acest lucru se întâmplă atât pe piețele UE și internaționale, cât și pe piețele spot și futures.

În cadrul UE, reformele succesive ale politicii agricole comune PAC au redus semnificativ prețurile de sprijin și măsurile aferente acestora. Drept urmare, producătorii și traderii de mărfuri sunt mai expuși la evoluțiile prețurilor de pe piață și chiar dacă acest lucru nu este valabil în toate sectoarele agricole, există o posibilitate mai mare să recurgă la piețele futures pentru a-și acoperi riscurile. Fundamentele investiționale piețele financiare înregistrează o creștere și a tranzacțiilor cu opțiuni și cu instrumente financiare derivate OTC.

Acești factori explică într-o anumită măsură intensificarea activității pe bursele cu sediul în Europa și ridică în special câștigați bani pe Internet 50 probleme: securitatea aprovizionării cu produse alimentare și necesitatea unei mai mari transparențe pe piețele instrumentelor financiare derivate pe produse agricole.

Securitatea aprovizionării cu produse alimentare a fost identificată drept unul dintre principale motoare ale reformei viitoare a PAC[11]. Este vital ca sectorul agricol să fundamentele investiționale piețele financiare puternic pentru ca industria alimentară, extrem de competitivă, să rămână o parte importantă a economiei și a comerțului UE și un element major pe piețele internaționale.

Din acest motiv, în contextul Rundei de la Doha pentru dezvoltare, UE a convenit să adopte un pachet important în domeniul agriculturii, cu condiția să se încheie un acord global cuprinzător, ambițios și echilibrat.

Volatilitatea excesivă a prețurilor la produsele alimentare îi afectează atât pe ce profesii câștigă mulți bani acasă, cât și pe consumatori și are efecte grave asupra securității aprovizionării cu produse alimentare pentru țările în curs de dezvoltare care importă produse alimentare. Pe perioada în care s-au înregistrat creșteri rapide ale prețurilor la alimente — ca de exemplu în — o mare parte a populației sărace din țările în curs de dezvoltare și-a redus consumul de produse alimentare[12].

Ca urmare a majorării din a prețurilor la produse alimentare, este posibil să se înregistreze o nouă creștere a cazurilor de malnutriție, o sporire a nevoilor umanitare și a tensiunilor și neliniștilor sociale în rândul consumatorilor mai defavorizați din lume. Chiar dacă prețurile mai ridicate la nivel mondial ar putea stimula producția agricolă, mecanismele de transmisie a prețurilor sunt adesea imperfecte.

52011PC0025

Piețele de mărfuri din multe țări în curs de dezvoltare sunt adesea deconectate de piețele mondiale sau, în cel mai bun caz, există decalaje considerabile în ceea ce privește transmiterea la piețele interne a semnalelor privind prețurile mondiale, astfel încât un răspuns intern în materie de ofertă este adesea întârziat.

Mai multe studii ale Organizației pentru Alimentație și Agricultură, ale Fundamentele investiționale piețele financiare, ale Comisiei, precum și ale altor organisme, s-au axat pe evoluțiile privind oferta și cererea exacerbate de factorii economici și politici pe termen scurt inclusiv restricțiile la exporturi care explică parțial volatilitatea extremă a prețurilor constatată, inclusiv factorii specifici piețelor financiare care este posibil să fi amplificat modificările prețurilor.

În ciuda incertitudinilor rămase, pe baza prognozei privind mărfurile agricole stabilită de mai multe organizații, inclusiv pe baza ultimelor prognoze pe termen mediu ale Comisiei, se desprind trei concluzii clare în ceea ce privește mărfurile agricole: - se estimează că, cel puțin în viitorul apropiat, prețurile la mărfurile agricole vor continua să se mențină la un nivel mai ridicat decât media istorică, inversându-se tendința pe termen lung de fundamentele investiționale piețele financiare - de asemenea, se prevede că volatilitatea prețurilor va rămâne ridicată, chiar dacă persistă incertitudini cu privire la cauzele și durata acesteia; - este, de asemenea, probabil ca nivelul prețurilor inputurilor utilizate în agricultură să rămână mai ridicat decât tendințele istorice.

Luând în calcul toți factorii de mai sus, rezultă că prețurile mai ridicate la mărfuri agricole nu va duce neapărat la creșterea veniturilor agricultorilor, în special în cazul în care marjele acestora sunt diminuate de creșterea costurilor.

În plus, problemele potențiale pentru țările care sunt importatoare nete de produse alimentare și, mai general, pentru consumatorii cei mai vulnerabili sunt evidente, rezultând din impacturile prețurilor asupra inflației de produse alimentare. Chiar dacă un anumit grad de variabilitate reprezintă o parte intrinsecă a piețelor agricole, o volatilitate excesivă nu este nici în beneficul producătorilor, nici al utilizatorilor.

(PDF) FEI SUPEORT DE CURS | Annyta Anna - zondron.ro

Materiile prime Printre materiile prime se numără minereurile metalice, minereurile industriale, materialele de construcții, lemnul și cauciucul natural. Spre deosebire de energia electrică, materiile prime sunt tranzacționate pe scară mondială. În ceea ce privește prețurile și piețele, distincția principală se face între cele care sunt tranzacționate pe bursele de valori și cele care nu sunt tranzacționate la bursă.

varietate de opțiuni

De exemplu, metalele de bază, cum ar fi aluminiul, cuprul, plumbul, nichelul, staniul și zincul sunt tranzacționate pe burse de valori ale căror lider mondial este London Metals Exchange LME.

Cu toate acestea, multe din materiile prime esențiale ale UE, cum ar fi cobaltul, galiul, indiul și pământurile rare, nu sunt tranzacționate pe LME. Piața acestor materii este mai puțin transparentă și volumele tranzacționate sunt foarte mici în comparație cu cele ale altor materii. Piețele mondiale ale metalelor și minereurilor urmează, în general, un tipar ciclic bazat pe cerere și ofertă. Cu toate acestea, perioada a fost marcată de o creștere semnificativă a cererii de materii prime, determinată de creșterea economică mondială puternică, în special în țările emergente.

Blog personal de investitii

Drept urmare, s-a înregistrat o creștere fără precedent a nivelului prețurilor. Din tendințele recente reiese că cererea de materii prime va fi din nou impulsionată de evoluția viitoare a economiilor emergente și de difuzarea rapidă a tehnologiilor generice esențiale.

Un motiv tot mai mare de preocupare pe aceste piețe se referă la măsurile impuse de anumite țări pentru a asigura un acces privilegiat la materii prime pentru industria lor internă, inclusiv prin restricții la export. Aceste măsuri creează denaturări pe piețele mondiale și duc la nesiguranță în ceea ce privește fluxurile periodice de mărfuri.

Astfel de măsuri pot afecta atât țările dezvoltate, cât și pe cele în curs de dezvoltare, întrucât nicio economie nu poate, practic, să fie autonomă în ceea ce privește toate materiile prime. În special țările cel mai puțin dezvoltate pot fi mai dependente de importurile de mărfuri și, prin urmare, pot fi afectate negativ de absența sau inadecvarea normelor multilaterale în unele domenii, cum ar fi taxele la export.

În plus, societățile răspund diferit la fluctuațiile prețurilor, cum ar fi prin constituirea de stocuri, negocierea de contracte pe termen lung sau acoperirea riscurilor privind prețurile prin contracte futures.

Unele dintre aceste reacții pot exacerba caracterul limitat al ofertei. Creșterea interdependenței dintre mărfuri și piețele financiare aferente Instrumentele financiare derivate pe mărfuri le permit producătorilor și utilizatorilor să acopere riscurile asociate producției fizice și incertitudinii privind prețurile. De asemenea, acestea sunt considerate tot mai mult a fi doar instrumente financiare. În acest context, fluxurile de investiții financiare de pe piețele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri au crescut semnificativ în ultimii ani fundamentele investiționale piețele financiare se vedea graficul 1.

Prin urmare, piețele de mărfuri și cele financiare sunt tot mai mult legate între ele, având în comun un număr tot mai mare de participanți care caută instrumente de gestionare a riscurilor și oportunități de investiții. Lichiditatea, eficiența și accesibilitatea piețelor spot sunt consolidate de piețe fundamentele investiționale piețele financiare instrumentelor financiare derivate care funcționează bine și invers. Pentru a stabili prețurile în mod transparent și ordonat pe piețele spot și ale instrumentelor financiare derivate, sunt necesare informații adecvate și fiabile privind fundamentele pieței, cum ar fi volumurile producției și ale consumului, capacitatea rețelelor și a conductelor etc.

Cu toate acestea, piețele instrumentelor financiare derivate nu sunt utilizate doar de societățile comerciale pentru a gestiona riscurile, ci și de instituțiile financiare, ca parte a strategiilor lor de alocare a riscurilor.

În plus, prețurile contractelor futures pe mărfuri și anume, instrumente financiare derivate cotate la locurile de tranzacționare organizate servesc adesea drept puncte de referință, care influențează, de exemplu, prețurile cu amănuntul pentru consumatorii UE la energie și la produsele alimentare.

  1. La nivelul fondurilor de investitii considerati ca economisirea ar trebui sa se indrepte catre lei sau valuta?
  2. ​Instrumente Financiare Care Pot fi Tranzacționate [Ghid Complet]

Graficul 1: Tranzacții pe piețele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri total contracte deschise pentru futures și opțiuni [pic] Sursa: U. Commodity Futures Trading Commission. Acest lucru este valabil în special atunci când piața subiacentă este o piață fizică.

Prețurile instrumentelor financiare derivate pe mărfuri și ale mărfurilor fizice subiacente sunt, prin urmare, legate între ele. Prin urmare, piețele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri nu pot fi luate în considerare separat de piețele de mărfuri și invers. Cu toate acestea, identificarea sursei cauzalității în ceea ce privește interacțiunea dintre piețele financiare și cele fizice este o chestiune complexă.

Stabilirea acestor corelații este complicată de faptul că nu toate piețele fizice au aceleași caracteristici. O serie de factori au impact asupra acestora, unii dintre acești factori fiind specifici piețelor individuale și, drept urmare, dinamica de piață diferă în funcție de sector.

Deocamdată, dată fiind lipsa de transparență de pe aceste piețe, este și mai greu să se evalueze tipul și amploarea exactă a legăturilor dintre procesul de formare a prețurilor pe piețele de mărfuri și creșterea importanței piețelor instrumentelor financiare derivate.

Deși este clar că există o strânsă corelare între pozițiile de pe piețele instrumentelor financiare derivate și prețurile spot, este în continuare dificil să se evalueze în totalitate interacțiunile și impactul mișcărilor de pe piețele instrumentelor financiare derivate asupra volatilității piețelor fizice subiacente. Stabilirea acestor corelații este complicată și mai mult de faptul că nu toate piețele fizice au aceleași caracteristici, iar dinamica de piață diferă în funcție de fundamentele investiționale piețele financiare.

demo cont video

Prin urmare, sunt necesare evaluări suplimentare în vederea unei mai bune înțelegeri a acestor evoluții[13]. Totuși, în această etapă este clar că fundamentele investiționale piețele financiare trebui consolidat nivelul de transparență și de obligații de raportare, atât pe piețele fizice subiacente, cât și pe piețele instrumentelor financiare derivate. Sporirea nivelului de transparență și accesibilitatea informațiilor pe piețele fizice le va permite investitorilor să ia decizii în cunoștință de cauză, să contribuie la un proces adecvat de stabilire a prețurilor și să faciliteze identificarea și prevenirea abuzurilor.

În plus, volatilitatea recentă a prețurilor a dovedit că în cazul actorilor de pe piața fizică trebuie menținute posibilitățile de acoperire a riscului de preț, în același timp trebuind să se asigure monitorizarea îndeaproape și eficientă a evoluțiilor pieței.