Piață financiară - Wikipedia

Investirea piețelor financiare

Conținutul

  investirea piețelor financiare

  Activitatea ASF este supusă controlului Parlamentului României și este împărțită pe trei zone de activitate, aferente celor trei investirea piețelor financiare de piețe reglementate: piața instrumentelor si investitiilor financiare, piața pensiilor private și piața asigurărilor. ASF asigurara stabilitatea, competitivitatea și buna funcționare a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în investirea piețelor financiare financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase.

  investirea piețelor financiare

  BVB, în calitatea sa de operator de piață, are scopul de a facilita fluxurile de bani între Investitori — cei care au capital și doresc să investească și Emitenți — cei care au nevoie de capital pentru investiții, în scopul de a-și dezvolta afacerea. Societățile listate pe SMT pot avea o dezvoltare accelerată, iar randamentul investițional poate fi unul spectaculos.

  investirea piețelor financiare

  Printr-un plasament într-un start-up sau un IMM investitorii își vor putea diversifica portofoliile cu instrumente financiare din domenii cu potențial ridicat de creștere la care până acum nu au avut acces pe piața de capital românească.

  Pentru investitori, o participație într-o societate care se pregătește de listare pe SMT oferă oportunitatea de a intra în acționariatul acesteia încă de la un nivel incipient al dezvoltării ei. Potențialii investitori în companiile listate pe SMT trebuie să fie în cunoștință de cauză cu privire la faptul că un sistem alternativ de tranzacționare este piață desemnată în principal pentru companii de mai mici dimensiuni și start-up-uri, pentru care există tendința să se atașeze un risc investițional mai ridicat fată de companiile admise la tranzacționare pe piață reglementată.

  investirea piețelor financiare

  BVB — Piata reglementată PR Piața reglementată PR este piața principala de instrumentele financiare a BVB, cum ar fi acțiuni și drepturi emise de entități românești și internaționale, obligațiuni corporative, municipale și titluri de stat, emise de entități din România, precum și obligațiuni corporative internaționale, OPCVM-uri acțiuni și unități de fondproduse structurate și ETF-uri. Pe piața reglementată a Bursei de Valori București se tranzacționează acțiuni ale unora din cele mai renumite companii dintr-o varietate de sectoare de industrie din România, criteriile de admitere fiind ceva mai stricte decat cele aferente companiilor admise pe SMT.

  Depozitarul Central DC Depozitarul Central DC este tranzacționare opțiuni tomsett m instituție centrală a pieței de capital din România care asigură compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, precum și evidența registrelor societăților emitente.

  Institutia facilitează transferul instrumentelor financiare acțiuni, obligațiuni, titluri de stat etc.

  investirea piețelor financiare

  Decontarea este operațiunea tehnica prin care se sting obligațiile rezultate dintr-o tranzacție, în legătură cu numerarul și instrumentele financiare. Depozitarul Central ofera participantilor, emitentilor, investitorilor precum si detinatorilor de instrumente financiare o multitudine de alte servicii conexe, fiind permanent preocupat ca acestea sa fie armonizate cu practicile europene, la standarde ridicate, cu riscuri minime si costuri scazute.