Available Jobs at Orkla

Opțiuni de aprovizionare și participare,

Studenți și stagii de practică

Prin urmare, operatorii economici din avalul lanțului de aprovizionare sunt expuși riscului de a sprijini acțiuni armate prin achiziționarea de minerale sau de produse derivate și sunt interesați să se aprovizioneze din astfel de regiuni în mod responsabil. Conceptul de aprovizionare responsabilă este menționat în Orientările actualizate ale OCDE pentru întreprinderile multinaționale și este în concordanță cu obiectivele Principiilor directoare ale Organizației Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile omului.

opțiuni de aprovizionare și participare

Ambele vizează să încurajeze întreprinderile să verifice printr-un proces continuu, cunoscut sub denumirea de diligență necesară, faptul că activitățile lor comerciale nu contribuie la conflicte. Contextul politic Aprovizionarea responsabilă cu minerale din zone de conflict a primit o atenție deosebită din partea comunității internaționale în ultimii ani. Provocarea prezentată de dorința de a reduce la minimum finanțarea grupurilor armate și de a continua aprovizionarea legitimă din regiune a fost preluată de către guverne și organizațiile internaționale, împreună cu comunitățile de afaceri și organizații ale societății civile.

  • Studenti si absolventi
  • EUR-Lex - SC - RO
  • Tranzacționarea limbajului robotului
  • Казалось, все происходящее было от нее безумно .
  • Investiții dovedite pe internet

În vederea acestei solicitări politice, prezentul raport analizează diferitele opțiuni strategice care ar aprofunda cel mai bine acest proiect de legislație a UE în colaborare cu Parlamentul European. Definirea problemei Printre principalele probleme legate de aprovizionarea responsabilă cu minerale provenind din zonele de conflict și zonele cu risc ridicat, astfel cum au fost definite de către părțile interesate în cadrul consultării publice, se numără: i       finanțarea continuă a grupurilor armate prin încasările obținute din extracția și comerțul cu minerale provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat: problema este predominantă în țările bogate în resurse naturale, dar vulnerabile la conflictele armate pe o parte din sau pe întreg teritoriul acestora.

opțiuni de aprovizionare și participare

Această scădere poate fi atribuită alegerilor comerciale ale operatorilor afectați în mod direct sau indirect de Legea Dodd-Frank de a nu se mai aproviziona din Regiunea Marilor Lacuri. Obiective Obiective specifice 1.

Creșterea nivelului de responsabilitate publică pentru exercitarea diligenței necesare și a nivelului de conformitate de către topitoriile din UE și din lume. Îmbunătățirea poziției de negociere a întreprinderilor UE din aval cu privire la diligența necesară în raport cu întreprinderile din amontele lanțului de aprovizionare.

Îmbunătățirea gradului de conștientizare a diligenței necesare, a importanței conformității cu diligența necesară și a dimensiunilor etice la nivelul lanțului de aprovizionare — atât în interiorul, cât și în afara UE. Creșterea gradului de adoptare aplicare a practicilor privind diligența necesară de către întreprinderile din aval.

Obiective operaționale 1.

Furnizarea unei vizibilități și a unei transparențe sporite a practicilor privind diligența necesară și a nivelului de aplicare adoptate de către topitoriile din UE și din lume.

Împuternicirea utilizatorilor din aval prin furnizarea unui mecanism pentru identificarea operatorilor care respectă diligența necesară inclusiv topitorii și, astfel, pentru facilitarea schimbării furnizorilor.

Introducerea certitudinii și a transparenței mai aproape de utilizatorii din aval în cadrul lanțului de aprovizionare. Promovarea unui grad mai ridicat de conștientizare cu privire la diligența necesară și la dimensiunile etice în rândul operatorilor din UE. Regulamentul se bazează pe Orientările OCDE pentru a defini obligații pentru importatorii UE care optează pentru autocertificare ca importatori responsabili de metale și minereuri de staniu, tantal și tungsten și de aur, pe baza unei declarații de conformitate pe proprie răspundere.

Sistemul va fi evaluat după trei ani, iar rezultatele vor fi opțiuni de aprovizionare și participare în scopul luării de decizii cu privire la viitorul abordării UE și pentru modificări ale cadrului de reglementare, astfel încât sistemul să devină obligatoriu, dacă este cazul și pe baza unei evaluări viitoare a impactului.

Colaborare pentru teză

Opțiunea 5 — Directivă de stabilire a obligațiilor pentru întreprinderile cotate la bursă în UE pe baza Orientărilor OCDE privind diligența necesară Această opțiune combină măsurile descrise la opțiunea 1 cu o directivă vizând aproape 1 de întreprinderi cotate la bursă în UE care folosesc staniu, tantal, tungsten și aur, indiferent de proveniența acestora, în lanțurile lor de aprovizionare. Întreprinderile cotate la bursă din UE ar trebui să divulge rezultatele auditului independent efectuat de o parte terță.

Intrebari frecvente aplicatie Studenți și stagii de practică Orkla înţelege valoarea pe care studenţii o aduc mediului nostru de lucru în legătură cu energia lor, ideile noi şi experienţele diferite. Studenţii se pot implica în multe feluri în activitatea de la Orkla înainte de a absolvi, putând lua startul în propriile cariere.

Opțiunea 6 — Interzicerea importurilor atunci când importatorii europeni de minereuri nu reușesc să demonstreze conformitatea cu Orientările OCDE — interdicție de import Această opțiune constă în măsurile descrise la opțiunea 1 și, în plus, ar solicita importatorilor din UE să demonstreze în mod obligatoriu conformitatea acestora cu Orientările OCDE.

Prin furnizarea dovezilor privind conformitatea autorităților vamale din statele membre, importatorii vor putea obține accesul pe piața UE. Opțiunea ar urma abordarea adoptată în sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley care vizează comerțul cu diamante brute și în Regulamentul CE nr. Contribuția la reducerea denaturării pe piața mineralelor din Regiunea Marilor Lacuri este abordată într-o mică măsură. Pe ansamblu, se așteaptă ca impactul asupra reducerii finanțării grupurilor armate din sumele obținute în urma extracției și comerțului cu minerale în zonele de conflict să fie limitat.

Opțiunea 2 Eficacitatea opțiunii 2 este comparabilă cu cea a opțiunii 1.

Account Options

Opțiunea 3 Pe ansamblu, eficacitatea acestei opțiuni în atingerea obiectivelor stabilite mai sus este ridicată, deoarece toate acestea sunt îndeplinite. Concentrându-se asupra importatorilor, pe care îi despart doar câțiva pași de faza de extracție minieră, sistemul se aplică într-un punct strategic din cadrul lanțului de aprovizionare.

  1.  Забудьте про пленку, - сказал Бринкерхофф.
  2. Все ее внутренности сдавило этой немыслимой тяжестью.

Această opțiune îmbunătățește capacitatea operatorilor UE din aval de a se conforma cadrelor existente privind diligența necesară, inclusiv Legii Dodd-Frank. Aceasta contribuie, de asemenea, la reducerea finanțării grupurilor armate din încasările obținute în urma extracției și comerțului cu minerale în zonele de conflict și reduce denaturarea pieței pentru minerale din Regiunea Marilor Lacuri. Datorită naturii voluntare a sistemului de autocertificare, costul total al conformității cu diligența necesară pentru importatorii UE ar depinde de rata de participare la acest sistem și de raportul dintre costul respectiv și cifra de afaceri a întreprinderii.

  • Strategia actuală a opțiunilor binare
  •  Ты на месте.
  • Autentificare localbitcoins

Se așteaptă însă ca respectivele costuri să fie rezonabile — dacă nu minore — pe termen lung pentru majoritatea întreprinderilor. În cadrul sistemului, un importator care optează pentru autocertificare este obligat să transmită clienților săi informații privind diligența necesară, respectând totodată în mod corespunzător principiul confidențialității comerciale.

opțiuni de aprovizionare și participare

Această cerință ar trebui să fie benefică pentru operatorii din aval, deoarece le permite să își reducă la minimum costurile legate de propriile lor obligații privind diligența necesară.

Disponibilitatea stimulentelor oferite în cazul opțiunii 1, precum și publicarea anuală de către Comisie a unei liste de topitorii care acționează cu diligența necesară ar trebui să sporească interesul pentru acest sistem. Această opțiune este eficace, deoarece transmite un semnal pozitiv întreprinderilor ale căror opțiuni de aprovizionare și participare de a se aproviziona sau nu din zonele de conflict au un impact direct asupra cererii de minerale.

Reactivarea relațiilor comerciale legitime deschide noi oportunități pozitive pe plan local, inclusiv creșterea veniturilor guvernamentale, sectoarele miniere formalizate, consolidarea durabilității dezvoltării și a mediului, precum și mai multe perspective pentru opțiuni de aprovizionare și participare private și locuri de muncă în comunitățile miniere, care, la rândul lor, vor stimula economiile locale.

Opțiunea 4 Această opțiune îmbunătățește capacitatea operatorilor UE din aval de a se conforma cadrelor existente privind diligența necesară, inclusiv Legii Dodd-Frank. Aceasta contribuie, de asemenea, la reducerea finanțării grupurilor armate din încasările obținute în urma extracției de minerale.

 Слишком поздно, - сказал Стратмор. Он глубоко вздохнул.

O diferență fundamentală față de opțiunea 3 constă în faptul că, în cazul opțiunii 4, nu se așteaptă o reducere a denaturării de pe piața mineralelor din Regiunea Marilor Lacuri, cauzată de atitudinea refractară în fața riscurilor legate de deciziile de aprovizionare.

În timp ce rata de participare a întreprinderilor din UE poate fi îmbunătățită printr-un sistem de autocertificare obligatorie, aceasta nu înseamnă în mod necesar că beneficiile globale vor fi maximizate.

opțiuni de aprovizionare și participare

Într-adevăr, atât în cazul opțiunii 3, cât și în cazul opțiunii 4, sistemul le oferă importatorilor care se aprovizionează în zone de conflict un cadru care le permite să procedeze în mod responsabil și să obțină o corecție în opțiuni binare a eforturilor lor din partea autorităților competente ale statelor membre.

Cu toate acestea, sistemul nu îi poate obliga pe importatorii din UE să se aprovizioneze din zonele de conflict. Prin urmare, în cazul unui sistem obligatoriu, riscul ca importatorii să se orienteze către alte surse de aprovizionare este mai mare decât în cazul opțiunii 3. După cum s-a explicat în capitolul referitor la definirea problemei, această evaluare este confirmată de evoluțiile de pe teren începând cu anul